GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

GOLDEN LEIE-LYS

Kerngegevens

Projectleider

Lys sans Frontières
Espace Françoise Dolto
rue de la Lys 3385
62840 SAILLY-SUR-LA-LYS
FRANCE

Contactpersoon

Valerie Grimbert

Begindatum

01-07-2017

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 478 593,92 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://www.capsurlarivieredor.com/

GOLDEN LEIE-LYS

BLIK OP DE GOUDEN RIVIER!

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van openbare toeristische voorzieningen


De actoren van de Leievallei wensen dat hun zone een grensoverschrijdende ecotoeristische bestemming van hoog niveau wordt, met een focus op rondreizen. De as van de Leie is bijzonder geschikt om de gemeenten te verbinden rond riviertoerisme en verwante activiteiten, die zich van het traditionele toerisme onderscheiden. Op de als prioritair gedefinieerde sites beoogt het project de implementatie van innovatieve diensten en producten in het kader van het riviertoerisme, die vandaag nog weinig bekend zijn bij het publiek. De gerealiseerde infrastructuren kunnen investeerders aanlokken en aanleiding geven tot de creatie van nieuwe ecotoeristische activiteiten en producten, een bron van economische kansen en werkgelegenheid voor de streek. Bovendien wordt de vloot uitgebreid, want ondanks het potentieel zijn er aan Franse zijde bijna geen boten. Het milieubehoud, de inrichting en het doordachte en duurzame beheer van de sites stellen de partners in staat hun ecobestemming beter te beheren en te promoten. Het project heeft de ambitie een nieuw aanbod te ontwikkelen en de stroom van buitenlandse toeristen te vergroten door het merkimago van de zone te versterken. De opleiding van de professionelen gaat gepaard met een betere kennis van de sites en het grensoverschrijdende aanbod om de uitwisseling en partnerschappen te stimuleren en de competenties te delen.

Rapporteringsdatum 21-12-2021

De stakeholders binnen de grensoverschrijdende Leiestreek willen de regio uitbouwen tot de ecotoeristische bestemming bij uitstek waar riviertoerisme, watergebonden activiteiten en erfgoed centraal staan. Hierbij vormt de Leie als het ware de rode draad voor de gemeenten die zich op deze niet-traditionele vormen van toerisme willen toeleggen. Door middel van nieuwe diensten en producten rond innovatief riviertoerisme willen de 17 (geassocieerde) projectpartners van het project GOLDEN LEIE-LYS meer bezoekers aantrekken en investeerders aanspreken. Dankzij de nieuwe activiteiten stimuleert dit project binnen het Interreg V-programma de plaatselijke economie en zorgt het voor meer jobs in de regio "Blik op de gouden rivier!". Kwaliteitsvolle dienstverlening met oog voor de verwachtingen van de klant, inzetten op natuurbehoud… Kortom, steunen op de rijkdom van de Leiestreek terwijl ook de integratie in het landschap en de minimale ecologische impact op de ecosystemen niet vergeten wordt. De projectleider organiseerde per werkpakket verschillende werkgroepen met de betrokken projectpartners. Verder herwerkte men, samen met de projectpartners, de inhoud van de projecten zodat de bewegwijzering, de infrastructuur en de uitrusting op elkaar afgestemd werden. Hierdoor kon men op 15/12/2017 het volledige project in geuren en kleuren voorstellen aan de pers, de stakeholders en de partners tijdens de officiële lancering van het project GOLDEN LEIE-LYS in Merville (57 aanwezigen). Op 18/05/2018 vond in La Gorgue het lanceringscomité plaats bij projectleider Lys sans Frontières. Er werd vastgelegd om het project op 01/07/2017 te laten starten omdat de projectpartners reeds in de tweede helft van 2017 gestart zijn met acties en financieringen. Sinds de initiële start van het project trokken zich drie projectpartners terug uit het project omdat ze heel wat moeilijkheden ondervonden om hun infrastructuuracties tot een goed einde te kunnen brengen: de stad Erquinghem-Lys, de stad Komen-Waasten (geassocieerde projectpartner geworden) et de stad La Gorgue. Om het imago van onze bestemming te promoten en op te waarderen zorgde de projectleider voor de implementatie van een communicatiecharter “Blik op de Gouden rivier!” waardoor alle projectpartners en geassocieerde projectpartners van GOLDEN LEIE-LYS dezelfde huisstijl konden toepassen. Lys sans Frontières en Toerisme Leiestreek zorgden ook samen voor jaarlijkse communicatiecampagnes (placemats, flyers, toeristische kaarten en andere publicaties, sociale media, perscontacten,…). VNF en de projectpartners (Lys sans Frontières, Toerisme Leiestreek, Stad Gent...) bundelden de krachten en ontvingen in september 2018 en zomer 2021 een aantal bloggers en influencers die hun achterban en community (Facebook, Instagram, blog) warm kunnen maken voor de culturele, landschappelijke en gastronomische rijkdom van de streek en de vele activiteiten die er plaatsvinden. LSF en TL leggen zich toe op de promotie van de bestemming "Blik op de Gouden Rivier!" via een grensoverschrijdende promotie- en communicatiecampagne gericht op regionale televisiezenders (2019 en 2020). Samen met de werkgroep werd er een grensoverschrijdende marketplace opgezet. Op dit platform vonden er heel wat aanpassingen plaats zodat de tool gefinetuned kon worden en het platform zo goed mogelijk aangepast kon worden aan het volledige toeristische aanbod van de bestemming, met de best mogelijke afbeeldingen, een betere zoekervaring en een verbeterde optimalisatie. De denkoefening stond ook stil bij de verkoop van kwaliteitsvolle verblijven. Na de realisatie in september/oktober van de steiger en de overdekte picknickruimte, werd eind maart 2019 de toegangsweg tot de aanmeerplaats in de rivier gerenoveerd voor Ville de Nieppe. Stadsmeubilair werd geïnstalleerd (picknicktafels, banken en vuilnisbakken). Ook werd het historische parcours met pijlen, een vertrekbord met kaart en 15 borden verspreid over het gebied vastgelegd. Op 21/09/2019 werd de aanmeerplaats en het toeristische parcours ingehuldigd met persconferentie. Als gevolg van vandalisme moest de gemeente de aanlegsteiger herstellen en een nieuw bord plaatsen. De Stad Nieppe heeft het volledige geplande project uitgevoerd in heerste semester van 2021. De werkzaamheden voor de uitbreiding van het Musée de la Vie Rurale in Steenwerck begonnen in februari 2019. De houtskeletbouw bij de uitbreiding werd uitgevoerd. De binnenwanden werden in juli geïnstalleerd, maar werden deels vervangen vanwege insijpelingsproblemen. Installatie van de thermische panelen, installatie van de verwarmings- en aircocentrale en installatie van de elektriciteit werd daarna uitgevoerd. Vanaf 15/03/2020 viel de werf volledig stil vanwege de gezondheidscrisis. De werkzaamheden werden uiteindelijk hervat op 11/05/2020, het verwarmingssysteem werd aangesloten en is nu klaar voor gebruik. De binnen- en buitenafwerking is voltooid. Ondanks de Covid-19-crisis waarbij het museum niet toegankelijk was voor het publiek, vond het Musée de la Vie Rurale in Steenwerck vanaf 21/05/2021 haar elan terug met de opstart van een uniek parcours. In het nieuwe gebouw vonden er ook animatie-activiteiten plaats. De stad Merville kocht de loods aan die in een clubhuis zal veranderen. De bouwkundige en technische keuzes zijn gemaakt. Het architectenbureau aangesproken door de Stad Merville bleef in de tweede helft van 2019 in gebreke, waardoor er een nieuw project nodig was. De bouwvergunning voor het clubhuis werd ingediend op 08/10/2020. De toewijzing van de loten werd op 14/06/2021 betekend aan de gemeenteraad. De toeristische infoborden van de Stad Merville met een digitale verwijzing via een flashcode werden in het voorjaar geplaatst. Het toeristische parcours in Merville werd op 20/09/2020 ingehuldigd ter gelegenheid van de open monumentendagen “Journées du patrimoine”. In het eerste semester 2019 werd vanuit de gemeente Wielsbeke de procedure gevoerd omtrent de omgevingsvergunning van de nieuw aan te leggen jachthaven. De plannen werden aangepast en goedgekeurd door Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg. De omgevingsvergunning werd aangevraagd en werd snel goedgekeurd. In het eerste semester 2020 werd verder werk gemaakt van de voorbereidende werken voor de jachthaven in Wielsbeke. Bouw van jachthaven is volop bezig. Tijdens het eerste semester van 2021 vonden de finale werken plaats. Na de ruwbouw werd alles voorbereid om 05/06/2021 officieel open te kunnen gaan. In Gent waren er talrijke vergaderingen rond het project, bij Toerisme Gent. Aan eerstgenoemde werd de opdracht gegund, met als startdatum 01/02/2019. Op 25/03/2019 heeft er een opstartvergadering plaatsgevonden tussen de stad Gent en de private ondernemingen met betrekking tot de realisatie en het stappenplan tot uitvoering van de voetgangersbewegwijzering. Er werd in het tweede deel van 2019 gestart met de plaatsing van de palen. Op 24/10/2019 werd de officiële inhuldiging van een eerste paal gedaan in aanwezigheid van de pers. In de eerste helft van het jaar 2020 is het project van de toeristische voetgangersbewegwijzering volledig gefinaliseerd. in het tweede semester van 2020 werd de voetgangersbewegwijzering opgeleverd. De DDTM vroeg aan de Stad La Gorgue om bijkomende studies en informatie voor te leggen. Op het einde van een vergadering (op 02/05/2019 in La Gorgue) vraagt de CCFL nog een bijkomende studie over de gevolgen van de ontsluiting van de waterkering op de pleziervaart op de Lawe. Er werd in december 2019 een tripartiete overeenkomst ondertekend tussen de CCFL, de gemeente La Gorgue en de USAN. Begin januari 2020 ontving de gemeente La Gorgue een officieel schrijven van de voorzitter van de CCFL waarin toestemming werd gegeven om de werkzaamheden voor de aanlegsteiger uit te voeren. Dit schrijven werd bezorgd aan de DDTM samen met de aanvullingen voor de aanvraag voor een milieuvergunning van de gemeente. De projectpartner ziet zich genoodzaakt om uit het project te stappen (1ste semester 2021) omdat de werkzaamheden niet binnen de vastgelegde termijn uitgevoerd kunnen worden. Er werd een ontwerp gerealiseerd voor de locatie van Booot in Gent. De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend op 31/12/2018 en bijkomende gevraagde informatie werd aangeleverd op 20/02/2019. De locatie waar de inrichting geplaatst wordt, werd aangepast, nl. Deinze in plaats van Gent. De goedgekeurde vergunningsaanvragen in Deinze worden in 2020 nog verwacht, met daaraan gekoppeld de toelatingen van de waterwegbeheerder. In afwachting van de officiële documenten werden de infrastructuurwerken in Deinze na overleg met de burgemeester gezien de tijdsdruk toch alvast opgestart. In semester 1 van 2019 werd door Booot verder ingezet op het verduurzamen van de vloot. Er werden batterijen en laders aangekocht voor de omgebouwde elektrische sloepen, net als een aantal nieuwe motoren en bijhorende onderdelen met ombouw. Fase 1 van het project, de elektrische motorisatie van de sloepen wordt verdergezet (Booot). Bij de stad Aire-sur-la-Lys werd er op 14/07/2018 een toeristische app uitgewerkt in de vorm van een module die onderdeel is van de app van de stad zelf waarbij men door middel van een GPS-wijzer langs verschillende parcours of naar een specifieke plek geleid wordt. Lys sans Frontières heeft de leverancier OXOON gekozen voor de aankoop van de 100% elektrische riviershuttle (afgeleverd op 27/06/2018). De projectleider heeft tijdens het 1e semester van 2019 twee extra elektrische boten besteld en, samen met de gemeentes van riviertoerisme een planning opgesteld voor de verhuur van de 3 elektrische boten NéoLys, om de twee zomermaanden te verdelen over de 6 kandidaat-locaties in 2019, 5 in 2020 en 6 in 2021. LSF heeft ook een elektrisch aangedreven rubberboot aangeschaft zodat de jobstudenten naar de klanten van de NéoLys toe kunnen varen om te helpen.