GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

GRASS

Kerngegevens

Projectleider

UGent
St Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
BELGIE

Contactpersoon

Geert De Clercq

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

31-03-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
817 801,90 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.interreg-grass.eu/

GRASS

Vlamwerende  kunstgrasmatten:  veilig  en  duurzaam

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


De eigenschappen van kunstgras worden vaak verward met die van natuurlijk gras. Maar er bestaan wel degelijk verschillen, onder andere met betrekking tot het brandgedrag. Dit kan risico’s inhouden die te wijten zijn aan een verkeerd gebruik of aan te weinig aandacht voor de brandbeveiliging bij het ontwerp. In dit kader heeft het project GRASS een dubbel opzet: het publiek sensibiliseren met betrekking tot het brandgedrag van natuurlijk en kunstgras en het brandgedrag van kunstgazon verbeteren door de ontwikkeling van innovatieve, milieuvriendelijke procedés die industrieel kunnen worden toegepast. Het project GRASS duurt vier jaar en is opgebouwd rond zes werkmodules (WM). WM1 is gewijd aan het beheer van het project en WM2 aan de communicatie en de sensibilisering van verschillende doelgroepen: het grote publiek, de overheden om de reflex van verantwoord aankopen te stimuleren, de controle- en veiligheidsinstanties, en tot slot de producenten en installateurs. WM1 heeft als doel het brandgedrag van kunstgazons beter te begrijpen, in het bijzonder de rol van de verschillende componenten in dit gedrag, en een kleinschalige test te ontwikkelen om het gedrag van nieuwe formules te voorspellen. De nieuwe oplossingen worden ontwikkeld in WM4, gebruikmakend van milieuvriendelijke brandvertragers, afgestemd op de verschillende elementen van het gazon. In WM5 worden prototypes ontwikkeld en geëvalueerd op basis van gestandaardiseerde tests. Tot slot wordt in WM6 de milieuprestatie van de ontwikkelde oplossingen geëvalueerd vanuit een perspectief van de levenscyclus.

Rapporteringsdatum 05-07-2021

Eens uit de startblokken werd via een kick-off event het project aan een ruimer publiek van 'stakeholders' voorgesteld om de resonantiegroep zo breed mogelijk uit te bouwen. Om problemen te vermijden, is er tussen de partners en de leden van deze resonantiegroep een NDA opgesteld. Voor de brede communicatie is er de website http://www.interreg-grass.eu/, verder een nieuwsbrief, flyers en een LinkedIn-account. De partners communiceren op wetenschappelijke bijeenkomsten via presentaties, posters en via artikels en organiseren workshops. Daarnaast helpen de federaties om een bredere groep stakeholders te bereiken. De pers wordt eveneens op de hoogte gehouden. Zo werd reeds een eerste persmoment georganiseerd op 2 december 2019 in het Kipstadium in Tourcoing. Voorafgaand aan het persmoment staken een twintigtal vertegenwoordigers uit de industrie, de academische wereld, de lokale overheid en sportinstanties de hoofden bij elkaar tijdens de GRASS-workshop. Op het programma stonden de uitdagingen waarmee kunstgras wordt geconfronteerd, met name wat betreft veiligheid en duurzame ontwikkeling. Ook de geplande technologische ontwikkelingen kwamen aan bod. Voor de ontwikkeling werd in een eerste fase het brandgedrag getest volgens ISO 9239 van een breed gamma bestaande kunstgrasstructuren. De gegevens voor zowel het geheel als de onderdelen, zijn verzameld in een databank. Daarnaast werd onmiddellijk gestart met het verzamelen van informatie rond de gangbare regelgeving en het ecologisch onderzoek van kunstgras, met het oog op het opstellen van een duidelijke levenscyclusanalyse (LCA), dit om de ontwikkelde oplossingen te kunnen toetsen aan de actueel gebruikte producten. De gegevens in de databank werden aangevuld met de resultaten van testen met de Mass Loss Cone (MLC) waarmee de hoeveelheid warmteafgifte wordt bepaald. Uit de analyse van de databank blijkt dat het brandgedrag en de warmteafgifte in grote mate beïnvloed worden door de aard van de coating op de backing van het staal en de backing zelf (voor stalen voor landschapstoepassingen), en door de invulling (voor de stalen voor sporttoepassingen). Op basis van deze gegevens is een test op gereduceerde schaal ontwikkeld die toelaat om nieuwe ontwikkelingen sneller en goedkoper te testen. Uit de eerste metingen blijkt dat de waarden verkregen uit de fluxkartering nauw aansluiten bij de norm. Op basis van al deze resultaten kon na anderhalf jaar gestart worden met de ontwikkeling van technische oplossingen voor het brandvertragend maken van kunstgras. Er zijn twee brandvertragende strategieën ontwikkeld. Bij sporttoepassingen, waar het invulmateriaal bepalend is voor het brandgedrag, wordt ingezet op het natuurlijke materiaal kurk. Er werd een methode ontwikkeld om fosfor op de kurk te binden en zo het brandgedrag te verbeteren. Deze gewijzigde kurk wordt thans verder geëvalueerd op zijn praktische bruikbaarheid. Bij landschapstoepassingen wordt gezocht om brandwerende polen ("grassprieten") te laten fungeren als een beschermlaag aan de oppervlakte van de backing. Op de markt zijn additieven gevonden die aan het polymeer kunnen toegevoegd worden bij extrusie van de poolgarens. Er werd besloten om via extrusietesten na te gaan in hoeverre dit een afdoende en bruikbare oplossing is. Deze testen zijn in vertraging daar de installatie van de UGent om veiligheidsredenen moest verplaatst worden naar een ander gebouw wat door de maateregelen rond COVID grote vertraging heeft opgelopen. Eens de bruikbaarheid voor landscaping bewezen zal nagegaan worden hoe deze poolgarens ook voor sporttoepassingen kunnen ingezet worden.