GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg: hoe werkt het?

donderdag, 14 september, 2017

In heel Europa bestaan innovatieve oplossingen om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg in de grensregio’s mogelijk te maken en te vergemakkelijken. Het doel is nog steeds om de belemmeringen inzake mobiliteit aan weerszijden van een grens weg te werken, dit zowel voor de patiënten als voor de professionals in de gezondheidszorg.

Op dit gebied van grensoverschrijdende samenwerking blijven de activiteiten, die sinds het begin van de jaren 90 aan de Frans-Belgische grens doorheen de opeenvolgende Interreg-programma’s uitgevoerd en ontwikkeld werden, op Europees niveau tot voorbeeld strekken.

In het kader van de European Week of Regions and Cities en tijdens een seminarie dat aan dit thema gewijd werd, presenteerde de Beheerautoriteit van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen een overzicht van 25 jaar samenwerking.

Meer informatie hierover vindt u in de publicatie ‘European Cross-Border Cooperation on Health: Theory and Practice’.

Op 11 oktober werd in de namiddag, in het kader van de European Week of Regions and Cities die door de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s georganiseerd werd, in Brussel een workshop gehouden over de grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg.