GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Grensoverschrijdende volksgezondheid

woensdag, 25 november, 2015

Het OFBS (Frans-Belgisch observatorium voor de volksgezondheid) heeft onlangs het laatste nummer van zijn nieuwsbrief ‘Flash Santé Transfrontalière’ gepubliceerd.

In dit nummer worden de vorderingen besproken van de projecten rond grensoverschrijdende volksgezondheid die in andere grensregio’s uitgevoerd worden. Het verwijst dan ook naar de Interreg-programma’s die het via projectfinanciering mogelijk maken om grote vooruitgang te boeken op het gebied van volksgezondheid in de grensregio’s.

De nieuwsbrief verwijst ook naar de start van de nieuwe programmaperiode van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.