GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Grensoverschrijdende zorg

woensdag, 7 maart, 2018

De Belgen en de Fransen konden de voorbije 10 jaar voor verzorging steeds terecht bij … hun buurland! Wanneer het gaat over grensoverschrijdende gezondheidszorg, dan vervullen België en Frankrijk inderdaad een ware pioniersrol binnen Europa dankzij hun samenwerking die meer dan 25 jaar geleden van start ging. De Frans-Belgische grens wordt door de Europese Commissie in de kijker gezet en kan tal van andere grensstreken in de Europese Unie tot voorbeeld strekken!

« Tussen 1992 en 1997 werd de Frans-Belgische samenwerking binnen de gezondheidszorg uitgewerkt rond drie pijlers: de samenwerking binnen de gezondheidszorg, de dringende medische hulp en de medisch-sociale samenwerking. Tijdens de Interreg I, II, III en IV-programma’s konden de stakeholders binnen de grensoverschrijdende samenwerking rekenen op de steun van de partnerautoriteiten van deze programma’s en hun technische ondersteuning bij de uitwerking van een gestructureerd samenwerkingsverband, alsook bij de institutionalisering en de verduurzaming ervan. Zo werd o.a. de conventionering tussen de ziekenhuizen aangemoedigd en de eerste georganiseerde toegangszone tot grensoverschrijdende zorgverstrekking bepaald ». (BRON : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/crossborder/cbc_health/cbc_health_fr.pdf)

In 2015, deden de Fransen zes keer meer een beroep op verzorging aan de andere kant van de grens dan de Belgen. De toestroom van deze Franse patiënten vormt in geen enkel geval een bedreiging voor de zorgen die toegediend worden aan de Belgische patiënten, integendeel, ze stimuleren net de expansie bij de Belgische ziekenhuizen.

https://www.rtbf.be/auvio/detail_soins-transfrontaliers-ouverts-a-tous?i...

Reportage de la RTBF, 19 février 2018

De patiënten in de grensstreek zijn natuurlijk blij met deze steeds intensere samenwerking. Ook in andere grensstreken zouden de hindernissen bij grensoverschrijdende gezondheidszorg weggewerkt kunnen worden.

Op zoek naar meer informatie over de Europese samenwerking binnen de gezondheidszorg? Lees dan de publicatie « De grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van gezondheidszorg : principes en praktijken » en specifiek het hoofdstuk rond het Frans-Belgische experiment o.l.v. van Eric Delecosse (Technisch team Interreg), Professeur Fabienne LELOUP (Université Catholique de Louvain) en Henri LEWALLE, grondlegger van de Frans-Belgische samenwerking op het vlak van gezondheidszorg.