GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Grenzeloos Competent

Kerngegevens

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66
8200 Brugge
BELGIE

Contactpersoon

Ingrid Tahon

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 291 783,89 €

Website:

http://www.grenzelooscompetent.eu/fr

Grenzeloos Competent

Met grensoverschrijdende opleiding en begeleiding naar een grenzeloze arbeidsmarkt waar vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobi


Het project vertrekt van de vaststelling dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Frans-Belgische grensstreek niet op elkaar zijn afgestemd. Dit gebrek aan evenwicht is te wijten aan de aard van de vraag en het aanbod, alsook aan de geografie van het grondgebied. De grensstreek heeft een aanhoudend tekort aan banen en de werkloosheid is er hoog. Geografisch gezien is het werkloosheidscijfer relatief laag in West-Vlaanderen, maar hoger in Henegouwen en Nord-Pas-de-Calais. Grenzeloos Competent wil de grensoverschrijdende mobiliteit in de Frans-Belgische regio bevorderen ten gunste van Franstalige werkzoekenden. Het project focust op drie speersectoren: agrovoeding, textiel & nieuwe materialen, en duurzame bouw & renovatie. De partners concentreren zich op drie types activiteiten: de promotie van banen in de drie sectoren, de ontwikkeling van grensoverschrijdende opleidingen voor vijf technische functies waarvoor een tekort aan arbeidskrachten heerst en ondersteuning van micro-ondernemingen en kmo’s in hun aanpak om grensoverschrijdende arbeidskrachten aan te werven. Verder werken de diensten en statistische en onderzoeksorganisaties aan de drie zijden nauwer samen om de evolutie van grensoverschrijdende tewerkstelling beter te begrijpen en te bestuderen.

Rapporteringsdatum 08-07-2021

In het project streven 22 partners ernaar om opleiding en tewerkstelling in de Frans-Belgische grensregio te faciliteren. Het richt zich op de voedingsindustrie, textiel & nieuwe materialen, en duurzaam bouwen. Voor werkzoekenden (WZ) komen 2 thema's aan bod: promotie van de sectoren en opleiding. Het luik "promotie' omvat de ontwikkeling van een website die informatie zal verstrekken over de drie sectoren, over banen, over opleidingen, over jobaanbiedingen en over grensoverschrijdende aangelegenheden. Beroepenfilmpjes en sectoranimaties werden reeds gerealiseerd. De rest van de content - informatie over de drie sectoren, de openstaande vacatures, opleidingen - wordt aangevuld, en geharmoniseerd om klaar te zijn eerste semester 2021. De promotie omvat ook de creatie van sectorale vitrines, één voor elk activiteitendomein. Sinds 17.10.2017 is het Joblabo Voeding, de vitrine van de voedingsindustrie in Roeselare, operationeel. Een medewerkster is verantwoordelijk voor het beheer en de promotie van het Joblabo. Alle informatie, de bezoekmodaliteiten en het laatste nieuws zijn terug te vinden op de website https://www.joblabo.be. De textielvitrine, bij Cefret in Mouscron, die werd geopend op 21 november 2019, zal het textiel en zijn innovatieve dimensie in de kijker zetten. De opening van de duurzaam bouwen vitrine vond plaats op 13 november 2020 in de vorm van een webinar. 23 ontdekkingsdagen werden georganiseerd, waarbij de werkzoekenden kennis maken met de sectoren, beroepen en gevraagde competenties. Tijdens het bedrijfsbezoek, waarvan er 17 werden gerealiseerd, worden ze geconfronteerd met de realiteit van een productieomgeving. Het tweede luik, dat vooral gericht is op werkzoekenden, heeft betrekking op de grensoverschrijdende opleidingsprogramma's voor technische knelpuntberoepen (per activiteitensector). De opleidingen vinden het hele jaar door plaats, afhankelijk van hun duur. Ze worden bij voorkeur gecombineerd met een ontdekkingsdag, om de continuïteit van het traject van de werkzoekenden/stagiairs te verzekeren. De methodologie voor het uitwerken van grensoverschrijdende opleidingen werd opgesteld. Voor voeding werd een opleiding verpakkingsoperator, en onderhoudsmechanicus uitgewerkt. Daarbij voor de Franse zijde nog een bijkomende korte opleiding inleiding tot verpakkingsoperator. In de textielsector werden twee opleidingen ontwikkeld: weeftechnicus en lijnoperator textiel. Voor de duurzaam bouwen sector gaat het om een opleiding metser gevolgd door een specialisatiemodule briketeerder + isolatie. De bedrijfsleiders worden ook gesensibiliseerd voor grensoverschrijdende tewerkstelling. Over de (taal)grens heen kijken kan een oplossing zijn vacatures in te vullen. De brochure "Een werknemer vinden over de grens? Welke stappen kan je als werkgever nemen? Hoe begin je eraan?' is gefinaliseerd en is beschikbaar op de website van het project. Bedrijfsbezoeken maken het mogelijk om hun specifieke behoeften duidelijk in kaart te brengen en hen te adviseren bij hun HR-initiatieven. Een grensoverschrijdend socio-economisch observatorium zal de identificatie en analyse van de grensoverschrijdende evoluties van de werkgelegenheid en de pendelstromen tussen de deelregio's vergemakkelijken. Het afbakenen van de indicatoren voor de sectorfoto's is zeer belangrijk voor de vergelijking van de gegevens. Men moet er ook voor zorgen dat de gegevens als open data beschikbaar zijn teneinde de duurzaamheid van de werkzaamheden na afloop van het project te waarborgen. Een eerste versie van de methodologie werd opgesteld. De analyse van de pendel gebeurt op basis van data die worden aangeleverd door Orange en Proximus. De website wordt regelmatig geüpdated met nieuwtjes over het project en nieuwe documenten. Na elke activiteit, in het bijzonder de ontdekkingsdagen, werden Tweets verstuurd of berichten op LinkedIn gepost. De "sectorale' folders textiel en duurzaam bouwen worden ontwikkeld. De folder voor de voedingsindustrie is klaar. De sectorale roll-ups zijn ontwikkeld. Het Youtubekanaal van het project is gecreërd.