GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Habitat Défi-Jeunes

Kerngegevens

Projectleider

Habitat et Participation
Traverse d'Esope 6
1348 Ottignies Louvain-la-Neuve
BELGIE

Contactpersoon

Pascale THYS

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
923 251,22 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://habitat-defi-jeunes.eu/

Habitat Défi-Jeunes

Jongerenemancipatie door te voorzien in grensoverschrijdende ondersteuning in de zoektocht naar werk en huisvestiging

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


De jongeren (18-30 jaar) hebben het moeilijk om een woning te vinden. Nochtans is dit een voorwaarde voor integratie, opleiding of het verkrijgen van een job. Dit probleem is nog groter wanneer ze proberen om zich te verankeren in een grensgebied dat niet het hunne is. Welzijnswerkers zijn niet allemaal op de hoogte van de rechten en de kansen van deze jongeren (huisvesting – opleidingen - werk), vooral als deze grensoverschrijdend zijn. Om aan deze lacune te beantwoorden, stelt het project drie werkmodules voor in verband met de opleiding, tewerkstelling en mobiliteit van jongeren die in woonstructuren en sociale scholen worden opgevangen. Een daarvan is een grensoverschrijdende opleidingsmodule in samenwerking met sociale scholen (uitwisseling + stages + module Vorming). De module Tewerkstelling beoogt de creatie van een grensoverschrijdende cel voor economische samenwerking om de inzetbaarheid van de jongeren te ontwikkelen. Deze cel zal modules creëren voor tewerkstellingsbegeleiding voor jongeren buiten ‘hun’ zone en maakt het mogelijk diverse projecten uit te dragen. Tot slot beoogt de module Mobiliteit de oprichting van een grensoverschrijdende dienst om de mobiliteit van de jongeren te verbeteren. Het einddoel is een blijvende, grensoverschrijdende tool te creëren, met de jongeren en volgens hun communicatievormen, en diensten in het leven te roepen die de jongeren helpen met hun mobiliteit en verankering.

Rapporteringsdatum 28-07-2021

XXX