GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Habitat Défi Jeunes: Conferencie "Een woning ... De springplank naar waardigheid"

Type d'événements: 
Project
maandag, 1 oktober, 2018

Programma

 • 9u: Onthaal
 • 9u15: Inleiding van de conferentie door Paul Lodewick, Directeur van de sociale afdeling van de HELHa en Philippe Defeyt, econoom, Voorzitter van het Instituut voor duurzame ontwikkeling
 • 10u: Voorstelling van ervaringen en innovatieve projecten met een ‘rode draad’: Wat zijn de noden van dit jonge publiek? Welke aandachtspunten hebben zij in het bijzonder bepaald? Hoe bieden deze projecten (een) antwoord(en) op of anticiperen ze op (een) nieuwe no(o)d(en)? Rond 3 pijlers: gezondheid, geestelijke gezondheid en socioprofessionele integratie
 • 10u55: Koffiepauze
 • 11u20: Vervolg lezingen, met de interventie van een cartoonist en videomateriaal (kortfilmpjes, filmpjes …) om de getuigenissen dynamisch te maken
 • 12u55 - 14u: Lunchpauze met broodjes en constructief gespreksmoment
 • 14u - 15u30: Voorstel voor uitwisselingsplaats-tijd en om in workshops aan de rijzende thema’s te werken. Richtlijn: ‘Welke verwachtingen voor de komende 5-10 jaar? Welke uitdaging wacht ons morgen?’
  • Thema’s van de 6 workshops: ballingschap en migratie – samen huren, samenwonen – lichte en alternatieve woningen – jongerenorganisatie en zelfbestuur - intergenerationele aspecten – een woning voor iedere vrouw, een feministische en transversale aanpak
 • 15u30 - 16u30: Afsluiting van de dag: iedereen komt opnieuw samen
  •  Uiteenzetting van 2 utopieën per groep die belicht werden
  • Slotanimatie
  • Slottoespraak van Philippe Declercq, directeur-voorzitter van de HELHa

Contact

Anne-Marie Duhayon: duhayonam@helha.be

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling