GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Hairelys

Kerngegevens

Projectleider

Stad Harelbeke
Marktstraat 29
8530 Harelbeke
BELGIE

Contactpersoon

Patrick Huysentruyt

Begindatum

01-07-2017

Einddatum

31-12-2018

Budgettaire elementen

Totaal Budget
23 000,00 €

Hairelys

Toeristische valorisatie in de Leiestreek

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van het toeristisch potentieel in natuurgebieden


De steden Aire-Sur-La-Lys en Harelbeke wensen een aantal innovatieve acties te ontwikkelen in het kader van het toerisme in de Leiestreek, meer bepaald: -het fietstoerisme: de infrastructuur van de fietscircuits wordt verder uitgebouwd en het groen-blauwe netwerk wordt actief gepromoot door de driedaagse fietstocht doorheen de Leievallei. -het riviertoerisme: door de studie van de inplanting van plezierhavens in beide gemeenten en de sensibilisatie rond het riviertoerisme langs de Leie. -Het natuurlijk aanbod in de Leievallei wordt gepromoot naar de jeugd toe door het gezamenlijk uitwerken van, lesmappen en educatieve programma's voor de leerlingen van het secundair onderwijs. -Toeristische evenementen rond reuzen en muziek langs de Leieboorden vanuit een gemeenschappelijke programmatie zorgen voor de uitstraling van het historisch centrum van Aire-Sur-La-Lys en de vernieuwde Leiedoortocht in Harelbeke.