GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het DEMO-project tijdens Cabaret Vert

dinsdag, 30 augustus, 2016

Van 25 tot 28 augustus was DEMO, een project met medefinanciering van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen, aanwezig op het festival Cabaret Vert in Charleville-Mézières.

In haar Europa 2020-strategie bepaalt Europa haar doelstellingen om te zorgen voor een meer intelligente, duurzame en inclusieve groei. Door middel van een bottom-up benadering wil DEMO haar steentje bijdragen bij de uitwerking van deze strategie in de praktijk. Concreet wil men komen tot een nieuw concept voor de grensoverschrijdende synergieën tussen cultuur en duurzaamheid om op een creatieve, innovatieve en duurzame manier het grensoverschrijdende natuurlijke en culturele erfgoed op te waarderen en te ontwikkelen, o.a. via het toerisme.

Tijdens de vorige Europese projecten stelde le Grand Mix, initiatiefnemer en projectleider van het DEMO-project, vast dat de partners waarmee men samenwerkte, culturele projecten in goede banen probeerden te leiden terwijl ze ook oog hadden voor de vereisten op het vlak van duurzaamheid.

Dit project steunt op een hechte kern van oude bekenden (Grand Mix, De Kreun, 4AD, 4 Ecluses) die verrijkt werd met enkele nieuwe cultuurpartners (Centre Culturel de Lessines, Dour Festival, Cabaret Vert, Ieper Hardcore Fest) en die aangevuld werd met partners actief in duurzaamheid in de 3 regio’s (IMOG, IDEA, ExtraCité).

Haar opbouw vormt een grote troef voor het project: 11 partners verspreid over een uitgebreide grensoverschrijdende zone: er bevindt zich 400 km tussen de verschillende partners. In 3u30 rijdt men vanuit Dunkerque naar Charleville-Mézières. Deze schaalgrootte zal dan ook resulteren in een grote impact voor de bevolking en voor de grensstreken.

Door middel van dit nieuwe project, dat sinds 2014 met alle projectpartners samen werd opgebouwd, streven de partners ernaar om hun middelen en knowhow samen te brengen zodat men innovatieve en creatieve oplossingen uitdenkt en uittest voor de duurzame opwaardering van het grensoverschrijdende culturele en natuurlijke erfgoed die de aantrekkingskracht en de duurzame ontwikkeling van de regio verder versterken. 

De uitwerking van een gemeenschappelijk referentiesysteem (verspreidbare diagnose, evaluatie-instrumenten en charter) zal een conditio sine qua non zijn voor de uitwerking van grensoverschrijdende innovatieve acties gericht op het milieu, de sociale inclusie, de economische ontwikkeling (o.a. door deel te nemen aan de opbouw en uitwerking van nieuwe sectoren), de werkgelegenheid en de vorming, alsook voor sensibiliseringsacties naar het brede publiek en de professionele netwerken toe.

De festivals van Dour en Cabaret Vert maken, samen met een tiental andere partners, al enkele maanden deel uit van het Interreg V-project DEMO (Duurzaamheid en Ecologie in de Muzieksector en haar Organisaties). Van Dunkerque tot Charleville-Mézières, van Diksmuide tot Mons, tussen 2016 en 2020 moet iedereen zijn/haar ideeën en middelen inzetten om te komen tot een nieuwe manier om evenementen op een duurzame manier te organiseren. Ecologie, economie, werkgelegenheid en toerisme staan centraal in deze denkoefening. Cabaret Vert staat bijvoorbeeld ieder jaar stil bij afval en vuilnisbakken. Met de hulp van een ecodesigner wil men een verzamelbak ontwerpen die gebruikt kan worden op een festival (of elders) en dit zowel binnen, als buiten. Daarna wil men dit industrialiseren. « Hierbij zullen we niet over één nacht ijs gaan », verduidelijkt de directeur voor duurzaamheid van Cabaret Vert, Jean Perrissin.

Bron : L’Avenir du Luxembourg – 20 augustus 2016 http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160819_00867046/gerer-le-dechet