GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Is het mogelijk per instelling meerdere gebruikersprofielen te verkrijgen voor eenzelfde project?

Ja. De verschillende personen van eenzelfde entiteit die aan het project verbonden zijn, beschikken elk over hun login en paswoord voor toegang tot de beheersapplicatie met de rechten en functionaliteiten verbonden aan hun profiel. Enkel de (financieel verantwoordelijke heeft toegang tot het tabblad “Uitgaven en Inkomsten”.