GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het project New-C-Land boekt vooruitgang!

woensdag, 23 oktober, 2019

Wat houdt het project New-C-Land precies in? 

 

Met de bloei van de biogebaseerde economie neemt de vraag naar plantaardige grondstoffen gestaag toe. Het is dan ook van belang om de gebieden in kaart te brengen waarop gewassen geteeld kunnen worden om te voorzien in deze toekomstige behoeften en om de sectoren betrokken bij de valorisatie van biomassa in de grensstreek te ondersteunen.

De werkzaamheden van de projectpartners van New-C-Land zijn verdeeld over 4 werkpakketten: 

  • Inventaris van grensoverschrijdende marginale gronden
  • Hulp bij de keuze van de valorisatie die voorrang moet krijgen volgens de sociale, milieugebonden en economische context van de geïdentificeerde marginale grond
  • Voorstelling van de troeven van plantaardige biomassa bij beheerders van marginale gronden en bij biogebaseerde ondernemingen
  • Kennisverspreiding door advies te verlenen over projecten op marginale gronden, alsook de concrete invulling ervan

 

 

Waar staat het project na 1 jaar?

 

1. Sensibiliseringscampagnes:

Met het oog op de opzet van 10 aanplantingsprojecten in de marginale gebieden in de grensstreek, zaten de beheerders van de gronden en de economische spelers van de betrokken gebieden (Vlaanderen, Wallonië, Hauts-de-France) steeds vaker samen. Momenteel telt het project reeds:

  • 6 gemeenten die hun gebieden in kaart wensen te brengen;
  • 8 beheerders die hun gebieden ter beschikking wensen te stellen;
  • 12 interacties met bedrijven en organisaties betrokken bij de aanplanting en valorisatie van biomassa;
  • 5 gebieden die reeds persoonlijk begeleid worden bij de opzet van concrete projecten.

 

 

2. Uitwerking van een mapping tool:

Momenteel werkt men aan een interactieve kaart waarop de gronden vermeld staan die heel waarschijnlijk in aanmerking komen voor biomassaproductie. Een groot aantal gronden werd reeds geïdentificeerd.

 

 

3.Informatie voor teelten en biogebaseerde sectoren:

De producenten en gebruikers van biomassa ontvingen een vragenlijst om te peilen naar alle nuttige informatie zodat men meer te weten kan komen over de biogebaseerde teelten en sectoren. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Aarzel dan niet om hen te contacteren 

 

Wat staat er nog op de planning ? New-C-Land zal in november e.k. deelnemen aan de 4de editie van de « Rencontres nationales de la recherche sur les sites et sols pollués » van ADEME in Parijs.

 

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling