GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het project RETEX presenteert zijn eerste resultaten op Techtextil, de internationale vakbeurs voor technisch textiel in Frankfurt

maandag, 27 mei, 2019

Het project RETEX presenteert zijn eerste resultaten op Techtextil, de internationale vakbeurs voor technisch textiel in Frankfurt

Geen textiel te verliezen! Om de internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden, moet de textielindustrie zich richten op innovatie en op het zoeken naar nieuwe opportuniteiten. Innoveren op het gebied van ecodesign en de textielsector reorganiseren door gebruikt textiel te recycleren, is van essentieel belang, met name uit het oogpunt van economische en ecologische levensvatbaarheid. Om deze uitdagingen aan te gaan, presenteert het project RETEX zijn eerste resultaten in samenwerking met het textielbedrijf Utexbel.

De textielsector van de grensoverschrijdende regio bestaat voornamelijk uit kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), die werk bieden aan meer dan 30.000 mensen. Zij lopen echter tegen moeilijkheden aan bij het vinden van recycleerbare materialen en van manieren om de kringloopeconomie in deze sector te ontwikkelen. Het is dus moeilijk voor hen om een echte industriële benadering van het ecodesign te implementeren, en dit belemmert hun toegang tot nieuwe markten in de sector van de initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Gerecycleerd textiel is een interessante grondstof die in veel sectoren toegepast kan worden, maar dit gebeurt nog steeds te weinig. RETEX wil op een innovatieve manier de recyclage van textiel en het ecodesign van textielproducten stimuleren. Dit vermindert de hoeveelheid textielafval en versterkt de innovatie en de werkgelegenheid! Het project wil de grensoverschrijdende textielsector laten deelnemen aan de kringloopeconomie, om zo de kansen van deze nieuwe markten te kunnen benutten. Het is de bedoeling nieuwe samenwerkingen en bedrijfsmodellen te ontwikkelen en goede praktijken uit te wisselen. Op die manier wordt uit een gerecycleerd product toegevoegde waarde gehaald en worden de natuurlijke hulpbronnen in stand gehouden. Om dit te bereiken, moet gekeken worden welke materialen bruikbaar zijn, hoe ze toegepast kunnen worden en of ze aan de verwachtingen van de klant zullen beantwoorden.

Producten vervaardigd door Utexbel, partner van het project RETEX

Dit Belgische familiebedrijf is gespecialiseerd in technisch en professioneel textiel en stelt meer dan 900 mensen tewerk in het hele gebied. In het kader van het project RETEX recycleert Utexbel afgedankte kleding. Het bedrijf heeft met succes beroepskledij gemaakt voor verpleegkundigen op basis van kleding die afkomstig is uit Nederlandse ziekenhuizen. Eerst worden de gekleurde en versleten delen verwijderd en vervolgens worden door middel van een vezelmengproces nieuwe textielproducten gemaakt.

 

 

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Onwikkeling