GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het project TRIPOD tijdens de Kortrijk Creativity Week

dinsdag, 3 december, 2019

The Place to Go om creatieve en innovatieve projecten te ontdekken !

 

Waarover gaat het precies?

Interesse in creativiteit, design, innovatie, voeding, kunst en ondernemen? Dan is de Kortrijk Creativity Week een evenement waar u niet omheen kan. Via expo’s en installaties maakt u namelijk kennis met de allernieuwste trends.

Vroeger heette de Kortrijk Creativity Week anders, nl. de « Week van het Ontwerpen ». Na de erkenning van de Kortrijkse regio als conceptregio door UNESCO nam het evenement in 2019 de benaming aan waaronder we het vandaag de dag kennen.

Reeds sinds 2004 zet dit evenement creatieve en innovatieve ontwerpen van studenten in de kijker. Na 15 jaar is het een waar platform voor inspiratie en kennisuitwisseling tussen de sector en het creatief onderwijs geworden.

 

 

Een evenement gericht op de circulaire economie:

Waarvoor staat de circulaire economie precies? “De circulaire economie (circular economy in het Engels) baseert zich op de werking van de natuur waarbij elke soort afval geproduceerd door een bepaalde dieren- of plantensoort eigenlijk een bron wordt voor een andere soort. Dit economische model past perfect binnen het idee van de duurzame ontwikkeling in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze spoort aan tot het recyclen en valoriseren van afval om de ontginning van grondstoffen te beperken. »

De doelstelling van deze week bestaat dus uit een focus op duurzame en circulaire projecten om de actoren actief in het onderwijs en de sector, alsook het grote publiek, bewust te maken van de toegevoegde waarde van het design thinking. Innovatie en beheer staan centraal omdat het sterk berust op een proces van co-creatie waarbij rekening gehouden wordt met de feedback van de eindgebruiker:

  • De expo’s worden circulair of modulair opgebouwd
  • Alle leveranciers worden aangemoedigd om zo circulair mogelijk te werken: lokaal produceren, duurzame materialen, weinig afval, enz.

 

 

Tijdens dit evenement nam het programma deel aan de workshop van het project TRIPOD rond het thema circular design samen met Brieuc Saffré (medeoprichter van het agentschap Wiithaa, het eerste Franse agentschap dat zich toelegde op circulair design). Na een korte theoretische schets van het thema op basis van tal van voorbeelden, was het tijd om de opgedane kennis om te zetten in de praktijk.

In groepjes van drie à vier personen moest men een bedrijf kiezen om een business model te bepalen en om de impact op de gebruikers, de omgeving en de ecosystemen op te tekenen dankzij een “circulaire canvas”. Hiermee kan men het systeem rond de gebruiker bestuderen en de gepaste reactie uitdenken als reactie op hun behoeften.

Blijft het allemaal nogal vaag ? Geen nood, dankzij het volgende voorbeeld, zal u alles beter kunnen plaatsen! In één van de bovenvermelde subgroepen werd er een IKEA-analyse uitgevoerd en dit zonder de hulp van het internet dat niet gebruikt mocht worden! Zo kon men op basis van de intrinsieke kennis van de deelnemers al snel wijzen op de negatieve en positieve punten van elke impact.

 

Meer weten over het Interreg-project TRIPOD? Klik dan hier.