GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het project van de maand juli: KIDSHEARTS !

donderdag, 11 juli, 2019

Weldra zullen meer dan 450 patiëntjes uit de Nord in het universitair ziekenhuis van Lille hartchirurgie kunnen ondergaan. Omdat het CHU van Lille niet over de nodige expertise terzake beschikte was de behandeling op een redelijke afstand van de kinderen uit de samenwerkingszone moeilijk. Dit grensoverschrijdend project zal de behandeling van deze jonge kinderen die aan een hartziekte lijden en die tot nu naar Parijs gestuurd werden, aanzienlijk verbeteren. Ook voor de gezinnen, die nu verplicht worden om zich voor hospitalisaties van 10 dagen ver te verplaatsen, zal de begeleiding gemakkelijker zijn, een begeleiding waaraan baby’s in dergelijke omstandigheden een grote behoefte hebben.

De hummeltjes waarop het KIDSHEARTS-project betrekking heeft lijden in het algemeen aan aangeboren afwijkingen en hebben hartstructuren die niet goed gepositioneerd zijn. Ook al zijn de hartjes van pasgeborenen en baby’s kwetsbaarder, toch hebben de operaties van aangeboren hartafwijkingen 59 tot 98 % kans op slagen, wat heel bemoedigend is. Hoe vroeger het kind geopereerd wordt, des te minder ernstig zijn de gevolgen. Vandaar het belang om dergelijke samenwerkingsvormen op te zetten!

Concreet is de doelstelling van KIDSHEARTS om gedurende twee tot drie jaar een veertigtal personen - pediatrische cardiologen, hartchirurgen, reanimatieartsen, anesthesisten en verplegend en paramedisch personeel – in de Cliniques universitaires Saint-Luc op te leiden.

Dankzij de samenwerking, die in maart 2017 van start ging, kunnen er vandaag gemiddeld twee kinderen per week voor een operatie naar Saint-Luc overgebracht worden. In het kader van dit partnerschap werden ook de ziekenhuizen van Kortrijk, Ieper, Mouscron en Tournai gemobiliseerd, met name voor de overbrenging van de kinderen.

Dit initiatief vormt een aanvulling op de samenwerking die meer dan 25 jaar geleden tussen de Belgische en Franse ziekenhuizen werd opgestart. Dankzij de GtGz, de georganiseerde toegangszones tot grensoverschrijdende zorgverstrekking, kunnen de patiënten zich aan weerszijden van de grens met dezelfde faciliteiten laten behandelen, een onbetwistbare meerwaarde voor de bewoners in de grensregio.

Het medische personeel van het CHU van Lille is zonder twijfel in goede handen. De Cliniques universitaires Saint-Luc hebben immers meer dan 50 jaar internationaal erkende expertise op het gebied van hartchirurgie. Tegen 2020 zou de plaatselijke behandeling van dergelijke aandoeningen optimaal moeten verlopen.  

Wil je meer over dit project weten? Raadpleeg dan deze infographics en volg het programma op sociale netwerken (Facebook, Twitter en LinkedIn) waar elke nieuwe infographics zal worden aangekondigd!

En om de pitch van dit project tijdens het jaarlijkse evenement van het programma van 2018 #MP180 te bekijken, klik hier!

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling