GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het project van de maand staat online!

dinsdag, 6 november, 2018

Het project ‘Factory 4.0’ heeft tot doel bij te dragen tot de economische verandering in het grensoverschrijdend grondgebied door de omschakeling van ondernemingen naar Industrie 4.0 te versnellen. Concreet gebeurt dit door de progressieve integratie van digitale technologieën en automatisering in de productiemethodes van de ondernemingen. Het project heeft dus betrekking op alle kmo’s die een productieactiviteit hebben maar ook op hun ecosysteem: opdrachtgevers, onderaannemers, machinebouwers, solution providers, zelfs onderzoekscentra en studenten.

Het project, dat voor 55% gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (hetzij meer dan 2,2 miljoen euro) in het kader van de projectenportefeuille ‘GoToS3’, stelt een begeleiding voor om de expertises van de betrokken regio’s samen te brengen en zo voor een synergie te zorgen ten dienste van de economische ontwikkeling en de tewerkstelling.

Een project dat anticipeert op de technologische ontwikkelingen van morgen!

Aarzel niet deze infographic te delen en het programma te volgen op de sociale netwerken (Facebook, Twitter et LinkedIn), waar elke nieuwe infographic wordt aangekondigd!

Veel leesplezier!

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwekkeling

 

Hier vindt u ook al onze vorige infographics terug.