GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

HIS2R

Kerngegevens

Projectleider

Administration de l'Action Sociale, de la Santé et du Logement de la Province de Namur
Rue Martine Bourtonbourt 2
5000 Namur
BELGIE

Contactpersoon

Myriam GOUMET

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 006 289,15 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://www.his2r-interreg.eu/

HIS2R

Health in smart rurality - reviewed

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Een aanzienlijk deel van de oudere bevolking in landelijke gebieden van de grenszone lijdt aan chronische ziekten, die tot een functionele achteruitgang en een behoefte aan gecoördineerde zorg kunnen leiden. Het project HIS2R, gericht op de Zoast des Ardennes, heeft tot doel de gezondheid van chronische patiënten, het comfort en de samenwerking van zorgverleners te verbeteren en de kosten voor de patiënt en de sociale zekerheid te verlagen. Het heeft bovendien tot doel de coördinatie van de grensoverschrijdende zorgverlening in landelijke gebieden te optimaliseren, met de ondersteuning van nieuwe technologieën (verbonden voorwerpen en efficiënte en veilige informatieoverdracht). Patiënten met chronisch hartfalen of chronische obstructieve longziekte worden uitgerust met een apparaat voor het veilig verzamelen en verzenden van gezondheidsinformatie en waarschuwingen aan zorgverleners. Dankzij een systeem van telebewaking en casemanagers kan in realtime op de waarschuwingen worden gereageerd. De gegevens van de patiënt kunnen aan beide zijden van de grens worden geraadpleegd.

Rapporteringsdatum 14-04-2021

-