GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Hoe kan ik de naam van een verantwoordelijke/andere medewerker wijzigen?

Een projectpartner kan de naam van de verschillende verantwoordelijken wijzigen:
Ofwel door de juiste persoon aan te vinken in het automatische menu. Deze persoon behoudt dan gewoon zijn persoonlijke login.
Ofwel door een nieuwe persoon toe te voegen. Deze ontvangt dan automatisch zijn persoonlijke login voor de beheerapplicatie.