GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Hoe moet de projectpartner in het kader van een opdracht voor een globale prijs over de duur van het project, bijvoorbeeld 30.000 euro, deze opdracht behandelen als hij drie identieke evenementen van 10.000 euro met dezelfde dienstverlener organiseert?

De aanbestedingsprocedure moet gekozen worden op basis van het totale bedrag dat aan dezelfde dienstverlener of leverancier betaald zal worden.

De projectpartner moet dus, alvorens een opdracht te plaatsen, rekening houden met de dienst of levering over de gehele looptijd van zijn project.