GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

I SAID

Kerngegevens

Projectleider

Université de Lille
Rue Paul Duez 42
59000 LILLE
FRANCE

Contactpersoon

Yannick Courbois

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

30-09-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 327 151,99 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.isaid-project.eu/

I SAID

Interregional platform for Innovation in Self-determination, Autonomy and Inclusion in people with Disability

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Het project ISAID (Interregional platform for Innovation in Self-determination, Autonomy and Inclusion in people with Disability) werd ontwikkeld om de algemene gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren en wil mensen meer controle over hun eigen gezondheid geven. Inclusie en zelfbeschikking (de mogelijkheid om keuzes te maken, beslissingen te nemen en in eigen naam te handelen) worden erkend als essentiële hefbomen om het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving te garanderen. De integratieaanpak stelt de continuïteit en samenhang van de diensten aan personen met een verstandelijke beperking in Frankrijk en in België aan de orde. Hoewel er een grote mobiliteit van mensen met een verstandelijke beperking bestaat tussen Frankrijk en België, bieden beide systemen geen gecoördineerde ondersteuningsoplossingen rond het levens- en gezondheidszorgproject van het individu. Het project I SAID wil de grensoverschrijdende gezondheid, inclusie en zelfbeschikking van mensen met een geestelijke beperking bevorderen door zowel op te treden op het niveau van de zorgverstrekkers als op dat van de mensen zelf en hun omgeving. Het voorziet een procedure, georganiseerd rond drie polen: participatief onderzoek, de uitvoering van inclusieve acties en opleiding. De ontwikkeling van grensoverschrijdende praktijkgemeenschappen en de opzet van een samenwerkingsplatform zijn essentieel voor de implementatie van het proces.