GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

IGECC

Kerngegevens

Projectleider

Adalia
rue Jacob Makoy 43
4000 Liège
BELGIE

Contactpersoon

Frédéric Jomaux

Begindatum

03-09-2018

Einddatum

31-12-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
28 100,00 €

IGECC

Burgerbetrokkenheid voor milieubeheer van begraafplaatsen

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Belgische en Franse begraafplaatsen zijn "klassiek" wanneer ze volledig gemineraliseerd zijn, dit is de norm in beide landen. De vooruitgang van de wetgeving aan beide zijden van de grens verplicht gemeenten echter (of zal binnenkort verplichten) om nul pesticiden in deze sectoren in te nemen. Het doel van het project is enerzijds om de publieke managers te trainen/informeren over de herbegroeiing en het pesticidenvrij onderhoud van de begraafplaatsen. En aan de andere kant om de burgers gerust te stellen en te betrekken bij een nieuw concept van begraafplaatsen (herbegroeiing, gebruik van alternatieve technieken voor pesticiden, acceptatie van gewone vegetatie, ...). Het doel is om het behoud van grensoverschrijdende natuurlijke hulpbronnen (water, bodem, ...), de menselijke gezondheid mogelijk te maken, maar ook om de biodiversiteit in steden en dorpen te bevorderen.