GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Inclusive Growth On the Road by Interact

donderdag, 19 december, 2019

Wist je dat ? De programma’s voor territoriale samenwerking in de loop van de huidige programmaperiode 2014-2020 reeds 1,4 miljard euro toekenden aan sociale beleidsprojecten. Zo ondersteunen de Interreg-programma’s, de IPA’s (Instrument for Pre-accession Assistance) en de ENI’s (European Neighbourhood Instrument) projecten die actief zijn op het vlak van werkgelegenheid, vorming en sociale inclusie waarbij ook gezondheidszorg en vergrijzing aan bod komen.

Op 5 en 6 december organiseerde het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen dan ook in samenwerking met Interact, Interreg 2 Zeeën, Interreg Grande Région en Interreg Vlaanderen-Nederland een specifiek evenement rond vergrijzing en gezondheidszorg in de betrokken regio’s. Tijdens deze tweedaagse tekenden alvast een dertigtal mensen present.

Het concept bestond erin om de programma’s samen te brengen die in dezelfde samenwerkingsgebieden actief zijn en die projecten ondersteunen rond vergrijzing en gezondheidszorg. De aanwezige programma’s en projecten konden volop praten over hun ervaringen en wijzen op de toegevoegde waarde van de samenwerkingsprogramma’s bij deze thema’s.

Dag 1

Na een lichte lunch in de conferentiezaal in Antwerpen verzamelen de dertig deelnemers zich rond 13u00 om samen met de bus richting woonzorghuis Ten Kerselaere te trekken. Tijdens de rit lichten de vier Interreg-programma’s al even toe hoe zij hun steentje proberen bij te dragen tot het welzijn van ouderen.

Eenmaal ter plaatse in de moderne infrastructuur van Emmaüs, krijgt de groep een gedetailleerde voorstelling van de projecten CASCADE en TICC die vallen onder het Interreg 2 Zeeën-programma. CASCADE is een sociaal innoverend project dat een zorgmodel uitwerkt voor ouderen en/of mensen met dementie. Hierbij krijgen de mensen de nodige zorg, wonen ze samen in een gemeenschap en verblijven ze in een gespecialiseerd gastenverblijf. De patiënten moeten zich echt wel “thuis voelen”.

Meer weten ? Bezoek de website van het project en bekijk de video !

Het project TICC werkt dan weer aan een verandering bij de organisaties zelf om in te spelen op de afhankelijkheid die volgt uit de vergrijzing van de bevolking. Op die manier kunnen het medisch-sociale en zorgaanbod beter op elkaar afgestemd worden waardoor er nieuwe modellen ontstaan voor thuiszorg die inspelen op de behoeften van de oudere en kwetsbare personen.

Meer weten over het project TICC ? Klik dan hier.

Na de voorstelling van beide projecten nemen de deelnemers een kijkje in de verschillende ruimtes van het woonzorghuis waar de ouderen verblijven zoals de huiskamer, de cafetaria en de gymzaal.

Na terugkeer naar het hotel wordt de dag nog afgerond met twee discussiemomenten.

Met het oog op de start van het nieuwe jaar werden eerst gezondheidszorg en vergrijzing belicht door Valeria Cenacchi van het DG Regio, door Katarzyna KIELAR van het DG Santé en door Beatrice Lucaroni van het DG Research. Hierbij wou men zoeken naar de complementariteit tussen de drie verschillende beleidsdomeinen die projecten rond gezondheidszorg en vergrijzing financieel ondersteunen.

Tijdens het tweede discussiemoment konden de projectleiders van de verschillende Interreg-programma’s hun ervaringen met elkaar uitwisselen vanuit de invalshoek van de vergrijzing. Verder gingen ze op basis van innovatieve oplossingen op zoek naar synergieën: Anne-Laure Maclot van het project SENIOR ACTIV (Interreg Grande Région) ; Erwin Roggen van het project Herinneringen (Interreg Vlaanderen-Nederland) en Nathalie Bekx van het ESF-project Road 67 (Europees Sociaal Fonds). Elisabeth MASSIN van het project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen was uiteraard ook van de partij om de acties binnen het project te bespreken. Dit project streeft ernaar om de psychosociale vaardigheden van de professionals uit te bouwen zodat ze de mantelzorgers ten volle kunnen ondersteunen, alsook om de nodige individuele begeleiding te voorzien door speciaal opgeleide psychologen.

Dag 2

Dag twee, om 9u30… stappen de deelnemers terug op de bus voor een kort ritje ! De groep trekt vandaag richting Wilrijk en tijdens de rit lichten de vertegenwoordigers van de Interreg-programma’s enkele projecten toe die specifiek werken rond gezondheidszorg.

Tijdens het bezoek aan het GKC komen we meer te weten over het ZORO-project dat in het kader van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland gefinancierd wordt. De zorgsector moet zich namelijk ook aanpassen aan de digitale en maatschappelijke evoluties. Dankzij het ZORO-project worden de studenten en de werknemers binnen de zorgsector beter voorbereid. De klemtoon ligt op ontwikkeling en ervaringsopbouw d.m.v. 4 opleidingsmodules: interprofessionele samenwerking, technologische wendbaarheid, proactief werkgedrag en ethische en interpersoonlijke aspecten bij zorg.

Ter afronding van het tweedaagse evenement stond er nog een debat rond gezondheidszorg op het programma in aanwezigheid van twee Interreg-projecten : Ruben Vanbosseghem van het project DWELL (Interreg 2 Zeeën) en Thomas Vangijzegem van het project NanoCardio (Interreg France-Wallonie-Vlaanderen) waarbij men cardiovasculaire episodes als gevolg van kransslagaderaandoeningen wil voorkomen.