GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

INFUSE

Kerngegevens

Projectleider

De Lovie vzw
Krombeekseweg 82
8970 Poperinge
BELGIE

Contactpersoon

Dries Vandewoude

Begindatum

01-10-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

INFUSE

Kruiden in functie van sociale inclusie

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


De samenwerking tussen De Lovie vzw en Les Papillons Blancs wil de voordelen voor sociale inclusie tijdens het werken en vertoeven in een groene omgeving illustreren aan de hand van een grensoverschrijdende samenwerking. We kiezen in dit project voor een interactieve benadering die zowel voor mensen mét als mensen zonder een beperking kan bereiken. Daartoe vinden we in de creatie van een kruidentuin het ideale middel. Deze kruidentuin kan zowel bij de aanleg, onderhoud en verwerking van de kruiden resulteren in een samenwerking tussen regulier en bijzonder onderwijs, tussen professionelen en vrijwilligers, tussen mensen met een beperking en zonder. De tot stand gekomen processen, handelingen en ervaringen willen we ook bijhouden en verwerken in de vorm van een digitale tuingids die begrijpbaar kan zijn voor een publiek van mensen met een verstandelijke beperking om deze verder te kunnen delen met andere zorginstellingen.