GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

INONDASTOP

Kerngegevens

Projectleider

CIPF (centre indépendant de promotion fourragère)
Croix du Sud 2 bte L7.05.11
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIE

Contactpersoon

Gilles Manssens

Begindatum

01-03-2019

Einddatum

01-09-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

INONDASTOP

De bestrijding van overstromingen en modderstromen: de mogelijkheden van miscanthus als filtrerende plantaardige barrière

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Anticiperen op en beheren van de natuurlijke, technologische en industriële risico's en van de noodsituaties

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Het doel van het microproject "INONDASTOP" is om miscanthus te gebruiken als een filterende barrière in de strijd tegen overstromingen en modderstromen. De installatie van Miscanthus op specifieke stroken op erosiegevoelige percelen zal de hoeveelheid slib die wordt afgezet bij akkerland aanzienlijk verminderen tijdens hevige onweersbuien. Het dichte netwerk van stengels gevormd door Miscanthus-planten maakt het filteren van modderstromen mogelijk. 2 tot 3 jaar na de installatie begint er op de bodem een toplaag mulch op te bouwen. Het bevordert de infiltratie van water. Het grote voordeel van Miscanthus is dat het, eenmaal geïnstalleerd, praktisch geen onderhoud vereist gedurende 20 tot 30 jaar van zijn bestaan. Het speelt een soortgelijke rol als een strook met takkenbossen, maar zonder de hoge en frequente onderhoudskosten. Daarnaast is het een levende plantenbarrière die een rol speelt in het ecologische netwerk.