GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

InTerESanT

Kerngegevens

Projectleider

OBSERVATOIRE FRANCO-BELGE DE LA SANTE
Avenue François Mitterand
Agence Régionale de Santé Grand Est - DT08 18
08000 Charleville-Mézières
FRANCE

Contactpersoon

Marie-Charlotte DANJON

Begindatum

01-07-2020

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
955 695,81 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://www.projet-interesant.eu/

InTerESanT

Territoriale innovatie in grensoverschrijdende zorgverstrekking

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


De Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg is de laatste jaren toegenomen, met name dankzij samenwerkingsovereenkomsten en gemeenschappelijke gezondheidsruimten. Het project heeft tot doel de bestaande gezondheidszones te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten.
Eerst wordt een analyse gemaakt van de 7 bestaande georganiseerde zones voor grensoverschrijdende toegang tot medische zorg (ZOAST), om inzicht te krijgen in de patiëntenstroom, de aard en de financiële omvang van de zorgvraag in de instellingen van het grensgebied. In een tweede fase worden aan de hand van een interactieve cartografie nieuwe communicatietools ontwikkeld voor een verbetering van de informatie van de gebruikers/patiënten en de bij de overeenkomsten betrokken actoren (zorgverzekeraars, ziekenhuisinstellingen, enz.).
Daarnaast wil InterESanT de grensoverschrijdende medische samenwerking stimuleren om het 'grenseffect' uit te wissen en de administratieve procedures voor de partners en patiënten te vergemakkelijken. Naast uitwisselingen tussen medische teams worden ook de integratie van nieuwe instellingen, de harmonisatie van instrumenten, praktijken en procedures of de fusie van twee of meer ZOAST's overwogen. Een opportuniteitsstudie over de ontwikkeling van een gezamenlijk gezondheidsproject in een of meer Frans-Belgische grensoverschrijdende proefgebieden gaat in deze richting.