GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Internationale Dag van de Coöperatie !

vrijdag, 5 juli, 2019

Sinds 1995 viert men elk jaar op de eerste zaterdag van juli de Internationale Dag van de Coöperatie. Dit jaar wordt op zaterdag 6 juli het project Filière AD-T in de kijker geplaatst.

 « Samen werken aan een duurzame samenleving » : dit is het streefdoel van de Coöperaties !

Een coöperatie is een vereniging van mensen die zich vrijwillig verenigen om in te spelen op bestaande gemeenschappelijke economische, maatschappelijke en culturele noden. Hun werking is steeds persoonsgericht, niet-discriminerend en gebaseerd op vrijwillige inzet.

 

 

Het Interreg France-Wallonie-Vlaanderen project « Filière AD-T », voor de Ontwikkeling van een Duurzame Grensoverschrijdende Agrovoedingsketen, streeft ernaar om Belgische en Franse ZKO’s/KMO’s (Zeer kleine ondernemingen/Kleine en middelgrote ondernemingen) uit de voedingsindustrie te ondersteunen en begeleiden bij hun grensoverschrijdende, duurzame ontwikkeling zodat groei, grensoverschrijdend concurrentievermogen en jobcreatie binnen de sector aangemoedigd worden.

Maar wat doet het project concreet ?

Het project Filière AD-T heeft vier hoofddoelstellingen. Het project brengt eerst en vooral de verschillende actoren binnen de sector met elkaar in contact door ontmoetings- en contactmomenten. Verder moedigt het project ook het streven naar duurzame voeding aan door middel van bewustmaking. Bovendien worden de plaatselijke producenten ook geholpen bij het promoten van hun knowhow op het vlak van voeding. Het project begeleidt tot slot de ZKO’s/KMO’s bij hun grensoverschrijdende ambitie. Het samenwerkingsgebied strekt zich uit over de regio’s Hauts-de-France, Grand-Est, Wallonië (Provincie Henegouwen, Namen en Luxemburg) en West-Vlaanderen. Het project ontving vanuit Interreg een financiële ondersteuning van 1 788 719, 23 euro, nl. de helft van het totale budget.

Dankzij Interreg vonden de verschillende Belgische en Franse schakels binnen de sector (producenten, verwerkers, consumenten,…) elkaar en konden ze bijdragen tot de opzet van vernieuwende initiatieven zoals de coöperatieve supermarkt Super Quinquin, het Brussels Beer Project, de app tegen verspilling ‘OLIO’, het concept van de duurzame refters van API Restauration, Food Win, enz.

Zo is het project Supermarché Super Quinquin in Rijsel een initiatief van burgers die op zoek waren naar een alternatief voor de klassieke supermarkten in combinatie met een kwalitatief aanbod tegen haalbare prijzen.

Kortom, een waaier aan innovatieve oplossingen in de vorm van coöperaties langs de Frans-Belgische grens!

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling