GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg vergeet de vluchtelingen niet

donderdag, 20 juni, 2019

Vandaag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. We belichten daarom graag twee projecten die zich toeleggen op het duurzaam integreren van vluchtelingen in de Frans-Belgische grensstreek.

Eventjes opfrissen : een vluchteling is iemand die zijn/haar land moet ontvluchten om te kunnen ontsnappen aan een bepaald gevaar (oorlog, vervolging, natuurrampen, enz.) en die politiek asiel verkregen heeft. Vluchtelingen zijn dus geen asielzoekers, die nog wachten op een finale beslissing omtrent hun statuut, en ook geen migranten die omwille van economische redenen op zoek zijn naar een betere levenskwaliteit en nieuwe kansen.

Ongeziene volksverhuizingen

Volgens het jaarverslag van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) zorgden de oorlogen, de geweldconflicten en de vervolgingen voor een recordaantal mensen die huis en haard noodgedwongen verlieten, nl. 68,5 miljoen ontheemden in 2017. Dit is bijna de volledige bevolking van Thailand of elke twee seconden één ontheemde erbij.

Sinds de Europese migratiecrisis in 2015 hebben de Europese landen een plan opgesteld voor de opvang van asielzoekers die wegvluchten uit oorlogsgebieden. Miljoenen mensen vonden een nieuwe thuis in Griekenland, Italië en Duitsland, maar ook in België en Frankrijk. In 2016 werd er in Calais, Frankrijk, een kamp ontmanteld waar bijna 10 000 migranten in zeer moeilijke omstandigheden verbleven. Door deze instroom moeten de onthaal- en inschakelingsvoorzieningen uiteraard versterkt worden zodat de vluchtelingen op een duurzame en waardige manier opgevangen kunnen worden in de regio.

Sinds 2001 bestaat er een internationale dag om de wereld bewust te maken van de vluchtelingenproblematiek.

 

 

Hoe droeg ons Programma haar steentje bij in de integratie van vluchtelingen ?

Het project AB Réfugiés-Social richt zich op een geslaagde integratie van migranten door de medische en sociale begeleiding langs weerszijden van de grens te versterken. De doelgroep bestaat uit mensen die het statuut van vluchteling hebben, asielzoekers, niet-begeleide, individuele minderjarigen en medische en sociale professionals. De vrijwilligers en migranten hebben de mogelijkheid om grensoverschrijdende opleidingen te volgen gericht op een meer efficiënte begeleiding en een verbetering van de praktijken!

Daar waar AB Réfugiés-Social zich focust op de begeleiding van de vluchtelingen, richt het project AB Réfugiés-Emploi zich op de integratie op de arbeidsmarkt in de drie deelgebieden. De vluchtelingen worden bijvoorbeeld begeleid bij hun zoektocht naar werk en bij hun beroepskeuzes. Zo richt het project zich op werkplekleren waar een gespecialiseerde opleider instaat voor de begeleiding op het vlak van taal, houding en socio-culturele gedragingen. Groepslessen Frans en Nederlands zorgen dan weer voor een betere communicatie op de werkplek tussen de werkgever en de begunstigde. Wat maakt dit project uniek? De uitwerking van een elektronisch beeldwoordenboek in de vorm van een app op de smartphone! Voor elke sector wordt de technische woordenschat voorgesteld door middel van een beeld, een geschreven woord en de uitspraak.

Meer lezen over het project AB Réfugiés-Emploi ? Lees onze infographic  erop na !

Na een moeilijke tocht vol obstakels worden de vluchtelingen in de Frans-Belgische grensstreek voortaan beter begeleid en opgevolgd zodat ze zich op een duurzame manier kunnen vestigen en integreren ! Ongeacht of dit hun loopbaan, hun talenkennis of hun socio-culturele vorming betreft, hun lokale verankering is bijgevolg verbeterd.

 

 

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling