GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg Volunteer Youth

vrijdag, 17 maart, 2017

Begin maart 2017, heeft de Europese Commissie in samenwerking met het AEBR (The Association of European Border Regions) een nieuw initiatief voor de jongeren in het kader van de “European Solidarity Corps” gelanceerd: Interreg Volunteer Youth. In feite heeft ze beslist om 1 miljoen euros ter beschikking te stellen voor Interregprojecten die aan een jongere (18 tot 30 jaar) een vrijwillige ervaring van 2 tot 6 maanden in hun project wensen aan te bieden. Het fonds laat toe om kosten zoals verzekeringen, verplaatsingen tot de plaats van de tewerkstelling, een dagvergoeding,  te dekken. Deze jonge vrijwilligers (genoemd “Interreg Project Partners”) zullen als objectief hebben om de concrete realisaties van de Interregprojecten te ondersteunen, te promoten, te rapporteren alsook om in zijn totaliteit de Europese grensoverschrijdende samenwerking en de waarden  die ze verdedigt, te promoten.

Deze Interreg Project Partners zullen het accent op specifieke aspecten of probleemoplossingen in de volgende domeinen leggen:

  • Solidariteitsprojecten
  • People-to-people projecten
  • Gezondsheidsprojecten
  • Communautaire projecten
  • Projecten die gebaseerd zijn op de sociale dimensie van de Interreg-samenwerking

Het AEBR beschikt over een database van jongeren (meer dan 23 000 kandidaten) die u in de selectie van een vrijwilliger zou kunnen helpen.

Meer info: https://www.interregyouth.com/