GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg Volunteer Youth: welkom Lison!

woensdag, 11 maart, 2020

Lison is het team van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen komen versterken in het kader van het Europese initiatief ‘Interreg Volunteer Youth’, dat door het EFRO wordt gefinancierd. Lison zal zich tot augustus 2020 bezighouden met de communicatie van het programma!

Onze nieuwe collega heeft enkele vragen beantwoord en met ons haar kijk gedeeld op Interreg en op de jongeren in de Europese Unie.

  • Vertel ons wat over jezelf...

Ik ben Lison, een 29-jarige Française die na een jaar vrijwilligerswerk in Slovenië een paar maanden in België doorbrengt om hier nieuwe ervaring op te doen. Het is altijd moeilijk om jezelf als persoon in alle eerlijkheid te beschrijven zonder in banaliteiten te vervallen… Laten we zeggen dat ik in veel dingen geïnteresseerd ben. Ik hou van verrassingen, van het onverwachte, het voortdurend ontdekken van nieuwe dingen. Ik heb wat tijd nodig om me op mijn gemak te voelen, ik ben erg onafhankelijk, een ietsepietsje excentriek en mijn emoties komen vrij gemakkelijk naar boven.

  • Waarom heb je besloten deel te nemen aan Interreg Volunteer Youth?

Na mijn studies kreeg ik de kans om verschillende educatieve en culturele projecten uit te voeren in Frankrijk. Maar net als vele anderen had ik sinds mijn 18e mijn zinnen op reizen gezet. Ik heb dit stapje voor stapje gedaan, omdat het soms een beetje eng is om zo’n wens concreet te maken. Is het de juiste keuze? Wat als niemand mijn Engels begrijpt? Is het ‘verloren tijd’?

Eerst ben ik anderhalve maand lang als vrijwilligster in een Cypriotisch dorp actief geweest, daarna gedurende een langere periode in Slovenië.

Ik besef nu dat ik in die twee jaar meer over mezelf heb geleerd dan in verschillende jaren in een bedrijf.

Hoewel ik heel graag in Slovenië had willen blijven, ben ik vanwege de taalbarrière toch vertrokken. Ik wilde niet meteen terug naar Frankrijk, dus heb ik informatie gezocht over andere bestaande vrijwilligersmogelijkheden.

Omdat ik later misschien jongeren wil coachen bij hun mobiliteitsproject, leek Interreg Volunteer Youth mij relevant.

  • Wat weet je over het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen?

Ik kende Interreg niet voordat ik me als kandidate aanmeldde. Maar na gesprekken met voormalige vrijwilligers en met leden van het Interreg-team France-Wallonie-Vlaanderen, weet ik dat het een programma is voor samenwerking tussen grensregio's. Het doel is om de mogelijke negatieve verschillen tussen deze gebieden – onder andere economische verschillen - zoveel mogelijk weg te nemen en het leven van de burgers die er werken of wonen, te vergemakkelijken. De werking bestrijkt dus brede thema's, zoals welzijn, gezondheid, onderwijs, milieu, enz.

  • Wat verwacht je van je ervaring binnen ons programma?

Ik zou graag willen weten welke uitdagingen er spelen langs de Frans-Belgische grens. Dit zijn kwesties waarmee ik niet vertrouwd ben en waarmee ik nooit ben geconfronteerd. Mijn rol als verslaggever zal me helpen om de verschillende projecten die worden uitgevoerd concreet te leren kennen.

  • Welke rol moeten de Interreg-vrijwilligers spelen binnen de Interreg-programma’s en –projecten?

Ik denk dat dit soort programma’s erop gericht zijn onze horizon te verruimen en de Europese waarden te versterken. Zolang we geen ervaring hebben met mobiliteit, zolang we geen mensen uit verschillende landen ontmoeten, of geen idee hebben van de problemen die anderen kunnen ondervinden, is het heel moeilijk om het gevoel te krijgen dat we bij Europa horen en te zien welke rol we erin kunnen spelen. Voorlopig is het mijn rol om te ontdekken en te promoten wat er allemaal wordt gedaan. Na dit project zal het mijn taak zijn om anderen aan te moedigen dit soort ervaring op te doen.

  • Hoe zie je de rol van de jongeren in de Europese Unie?

Zelfs op 29-jarige leeftijd vind ik het moeilijk om mijn rol in de Europese Unie te bepalen. Ik begrijp nog steeds niet goed hoe Europa werkt.

Op mijn niveau wil ik graag andere jongeren blijven ontmoeten, jongeren die in een andere werkelijkheid leven, om de verschillen te begrijpen en om me ook bewust te worden van de overeenkomsten in onze levens. We hebben vaak dezelfde angsten, dezelfde onzekerheden... Ik wil het niet echt een rol noemen, maar ik denk dat het voor ons belangrijk is om aan eensamenhorigheidsgevoel te werken door elkaar te ontmoeten.

  • Hoe zou je Interreg France-Wallonie-Vlaanderen in drie woorden samenvatten?

Solidariteit, samenwerking, samen