GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg Youth Volunteer

woensdag, 17 maart, 2021

Bektha Djilidjel komt uit Frankrijk en is sinds 1 maart 2021 lid van het team van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. Ze werkt hier in het kader van het Europees programma “Interreg Volunteer Youth”, dat door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gefinancierd wordt.

Bektha zal tot augustus 2021 bij het programma werkzaam zijn.

 

Ter herinnering, Interreg Volunteer Youth (IVY) is een onderdeel van het Europese initiatief “European Solidarity Corps”, dat in 2016 door de Europese Commissie in het leven werd geroepen. IVY biedt Europese jongeren de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij grensoverschrijdende, transnationale of interregionale programma’s en bij de projecten die er deel van uitmaken.

Alle Interreg-programma's en -projecten staan open voor jonge vrijwilligers, die er gedurende twee tot zes maanden kunnen werken en op die manier kunnen bijdragen aan de communicatieactiviteiten en de uitvoering van projecten om zodoende de territoriale samenwerking te promoten, te ondersteunen en verslag uit te brengen over de resultaten.

Onze nieuwe medewerkster wilde graag enkele vragen beantwoorden en u deelgenoot te maken van haar visie op Interreg.

 

Vertel ons iets over jezelf…

Ik ben 28 jaar, kom uit Straatsburg en ik noem mezelf graag een "Schengenbaby". Ik ben opgegroeid in en geïnspireerd door de dynamiek en de dagelijkse realiteit van het grensoverschrijdende verhaal en de Europese samenwerking.

Na mijn Europees Vrijwilligerswerk (EVS) in Amsterdam rond sociale inclusie van kwetsbare mensen, in aansluiting op mijn master in Internationale Relaties, specialisatie Beleid en strategieën inzake internationaal overheidsoptreden, heb ik me in Den Haag gevestigd.

 

Waarom heb je ervoor gekozen deel te nemen aan het initiatief Interreg Volunteer Youth?

Toen ik voor het eerst over Interreg hoorde, moet ik iets meer dan 10 jaar oud zijn geweest. Ik herinner me vaag het moment waarop ik Interreg ontdekte. Ik heb de indruk dat het altijd om me heen is geweest. De discussies over Europa op school, de ontdekkingsdagen in het Europese Parlement, het televisieprogramma “Le dessous des cartes” op Arte, een artikel in een gemeentekrant over het Eurodistrict of een verslag van FR3 over de uitvoering van een project... Interreg is overal om me heen, alles houdt met elkaar verband en is onderling verbonden.

Achteraf gezien vormen de 30 jaar dat het programma bestaat mijn hele leven! En het idee van de samenwerking dat dit programma in zich draagt, is niet alleen heel symbolisch in die zin dat het past in de visie en waarden die aan de basis liggen van de oprichting van Europa. Het is ook heel concreet, omdat het niet zozeer gaat om een unilaterale, vaste, gecentraliseerde interventie van grote politieke beleidslijnen, maar om een aanpassing aan de realiteit van het gebied, met als doel bij te dragen aan de grensoverschrijdende cohesie.

Aan deze cohesie, samenwerking en uitwisselingen zou ik ook graag willen bijdragen door het programma te ondersteunen in zijn werking, maar ook in zijn bekendheid bij het grote publiek.

 

Wat verwacht je van je ervaring binnen ons Programma?

Dat ik kan meewerken en bijdragen aan de ontwikkeling van en de kennis over het programma en de projecten die het ondersteunt, en dat ik daarbij de gelegenheid krijg meer te weten te komen over het opzetten van een dergelijk programma, de interne werking ervan te begrijpen en de verschillende projectpartners, partnerautoriteiten en andere actoren van dit programma te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen.

 

Welke rol moeten de Interreg-vrijwilligers spelen?

Als schakel fungeren voor informatie en sensibilisering rond grensoverschrijdende samenwerkingsmethodes. De resultaten en initiatieven van het programma helpen verspreiden bij het grote publiek, om het programma te promoten en de impact en zichtbaarheid ervan te vergroten.

 

Ken je het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen? Op welke manier is het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen volgens jou gunstig voor de burgers en de gebieden?

Ik ben nog niet helemaal vertrouwd met alle aspecten van dit programma. Ik ken het gebied en enkele van de projecten die er worden uitgevoerd en de projectpartners daarvan. Maar dit is een van de doelstellingen van mijn aanwezigheid!

 

Welkom aan boord!