GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Jaarlijks evenement 2019 : « Digitalisering binnen onze projecten »

dinsdag, 26 november, 2019

Niet minder dan 230 deelnemers woonden op dinsdag 19 november 2019 in Kortrijk het jaarlijkse evenement bij van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.

Dit jaar richtte het thema van het evenement zich op een trending concept, nl. de digitalisering. De digitale transformatie is inderdaad een realiteit waar we niet omheen kunnen, ook niet binnen de grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten.

Moderator en journalist Alain Gerlache leidde de dag in goede banen, samen met Slido, een softwaretoepassing die zorgt voor een constante interactie tussen sprekers en deelnemers. De deelnemers konden hun vragen stellen via Slido, alsook reageren op peilingen waarbij het resultaat onmiddellijk op het scherm te zien was. Hierdoor was er in real time interactie met de zaal!

De dag bestond uit twee grote delen en ging van start met een verwelkoming door Mark Andries, Administrateur-generaal bij het Agentschap voor Innoveren en ondernemen en Christian Carette, Algemeen inspecteur voor Wallonie-Bruxelles International, Beheersautoriteit van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. Dhr. Carette stond stil bij het belang van de Interreg-programma’s die sinds 1990 actief zijn. Ze begeleiden namelijk niet alleen de Europese opbouw, maar zijn ook vaak de drijvende krachten ervan.

Daarna namen twee digitale experts het woord. Bruno Schröder, National Technology Officer bij Microsoft Belux, stelde het thema ‘artificiële intelligentie’ heel concreet voor m.b.v. enkele “cases”. Hij beklemtoonde het belang van het gebruik van digitale technologie om de innovatie in bedrijven te boosten. Dankzij digitale tools is het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde ziektes of depressies te voorspellen. De toespraak van Dhr. Schröder inspireerde de zaal tot heel wat vragen !

« Dankzij de digitalisering kunnen we problemen oplossen zonder dat we ze begrijpen, gewoon door ze te meten en te analyseren, door correlaties te vinden tussen equivalent gedrag! »

B. Schröder – National Technology officer bij Microsoft

Daarna schetste Dr. Max Lemke, hoofd bij het DG Connect van de Europese commissie, eerst de Europese context van de digitalisering en daarna stond hij stil bij het belang en de relevantie van de grensoverschrijdende samenwerking en de Interreg-programma’s om uiteindelijk te eindigen met een overzicht van de verschillende initiatieven genomen door de Europese commissie ter versterking van de digitalisering in Europa.

« You cannot ignore technology, you have to master it and stay competitive by innovating. Collaboration is the only way forward! »

Dr. Max Lemke – DG Connect – Europese Commissie

Na de lunch waarbij de deelnemers en de experts ervaringen met elkaar konden uitwisselen, kwamen de projectpartners aan de beurt. In de loop van de namiddag kwamen tal van projecten aan bod die medefinanciering ontvangen binnen het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. Ze namen het woord tijdens de panelgesprekken waarbij gekeken werd naar de ontwikkelingskansen die de digitalisering hen biedt bij de uitwerking van hun project of ze kwamen aan bod in video’s. De projecten werden ingedeeld in vier thema’s:

 • De digitale transformatie ;
 • E-health ;
 • Digital mapping ;
 • De digitalisering in de voedingssector.

Tijdens de eerste sessie kwamen de projecten PEPS, Dig-e-Lab, Factory 4.0 en CUBISM aan bod in vier korte video’s waarbij specifiek gekeken werd naar het gebruik van digitale tools zoals:

 • 3D-printing (PEPS);
 • sensoren die de vochtigheidsgraad en de druk in beton analyseren (CUBISM);
 • e-opleidingen voor volwassenen (Dig-e-Lab)
 • de ondersteuning van KMO’s die een transitie naar industrie 4.0 beogen (Factory 4.0).

De tweede sessie rond « e-health » resulteerde in een verrijkend debat tussen de projecten MA(T)ISSE, HIS2R en PATHACOV. Het debat ging van start met een vraag naar het publiek toe: “welke mogelijkheden van e-health zouden voor u nuttig kunnen zijn?”. De meeste deelnemers gaven hier aan dat dit het delen van gegevens met zorgverstrekkers is. Alle panelleden gingen ermee akkoord dat de digitalisering een enorme uitdaging is en unieke kansen biedt aan projecten die zich toeleggen op gezondheidszorg. Ze zijn dan ook van mening dat de sector deze evolutie moet omarmen.

het project HIS2R probeerde trouwens de twijfel weg te nemen over een eventuele dreiging die de digitalisering zou kunnen inhouden voor de zorgsector « Vertrouwen is essentieel. Men kan enkel handelen via instellingen en professionals die dichtbij de mensen staan waardoor men deze menselijke vertrouwensfactor nooit zal kunnen vervangen ».

De deelnemers waren zichtbaar geïnteresseerd in het thema en maakten massaal gebruik van Slido om hun vragen te stellen aan de experts.

Na een korte pauze ging de derde sessie rond « digital mapping » van start en werden de projecten NEW-C-LAND, RE C², MDTex, ECOSYSTEM en ALARM FWV d.m.v. video’s in de kijker geplaatst. Al deze projecten deden inderdaad een beroep op digitale mapping tools bijvoorbeeld:

 • om de grensoverschrijdende interventieteams bewuster te maken van de risico’s en de beschikbare middelen bij een interventie (ALARM) ;
 • om een inventaris op te stellen van de invasieve soorten, flora en fauna (ECOSYSTEM) of de vervuilde sites (NEW-C-LAND);
 • om de bedrijven te bepalen in de medische sector, de textielsector en de onderzoekscentra (MDTex);
 • of om de zoektocht naar de valorisatie van afval gemakkelijker te maken voor bedrijven die niet gemakkelijk toegang hebben tot deze informatie (RE C2).

Kijk hier naar de video waarin deze vijf projecten voorgesteld worden!

De vierde sessie eindigde tot slot met een debat over « de digitalisering in de voedingssector » met de projecten TERAFOOD, SMART AQUAPONICS, Codesign-Aliment, GEPOS en VEG-i-TEC. Tijdens dit debat beklemtoonden de projectpartners het belang van het grensoverschrijdende partnerschap, alsook het uitwisselen van middelen en competenties om tot optimale resultaten te komen. Zonder samenwerking zijn projecten tot mislukken gedoemd.

 « Deze grensoverschrijdende regio wordt gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid. Meer lokale systemen waarbij de productie plaatsvindt daar waar de consument is, zullen ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert. Wat de complementariteit bij de verschillende disciplines betreft, zijn we op zoek gegaan naar specifieke experts in Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Wallonië om het project tot een waar succes te maken »

Pr. Haïssam JIJAKLI - Universiteit van Luik (project SMART AQUAPONICS)

Ter afsluiting van deze inspirerende en leerrijke dag sprak Jean de Béthune, Gedeputeerde bij de Provincie West-Vlaanderen, de deelnemers nog even toe.

Interessant, informatief, digitaal, interactief,… slechts enkele van de kernwoorden voor de beschrijving van dit evenement volgens de 230 aanwezigen !

U kan alle presentaties en video’s terugvinden op de website van het programma. Hier vindt u ook alle foto’s terug.

Kon u er niet bij zijn? Of wilt u zich opnieuw even onderdompelen in de gedigitaliseerde sfeer van deze bijeenkomst? Geen probleem, we hebben voor u een compilatie gemaakt van de ‘best of’ in dit korte filmpje !

 

Graag tot volgend jaar !

 

© Photos : Jérôme Van Belle - Wallonie-Bruxelles International