GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Kan een prijsofferte ingediend worden voor een overheidsopdracht die uitgeschreven wordt door een projectpartner van dezelfde portefeuille maar niet van hetzelfde project?

Ja, een ‘projectpartner’ of ‘geassocieerde partner’ kan niet inschrijven voor een opdracht binnen eenzelfde project.