GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Kan een projectleider gefinancierd worden door de andere partners? Indien ja, kunnen de andere partners deze kosten indienen?

Ja, een projectleider kan gefinancierd worden door de andere partners. Deze cofinanciering is echter niet subsidiabel en komt dus niet voor Europese steun in aanmerking.