GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Kan een projectpartner enkel personeelskosten indienen?

Ja, maar hij zal automatisch 12,5% aan kantoor- en administratieve kosten ontvangen.