GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Kan men aangepaste schuldvorderingen indienen wanneer de uitgaven door de eerstelijnscontrole geweigerd worden?

Indien de uitgave wordt geweigerd omdat ze niet afdoende bewezen is, kan ze opnieuw opgenomen worden in de volgende schuldvordering, met de juiste bewijsstukken.
Als de uitgave op zich daarentegen niet subsidiabel wordt bevonden, dan kan deze niet opnieuw ingediend worden.