GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Kan men de salarissen van de ambtenaren (Staat, plaatselijke overheden, openbare ziekenhuisfuncties) verantwoorden bij de personeelskosten? Zijn deze salarissen subsidiabel en/of valoriseerbaar als medefinanciering (eigen middelen) van de projectpartners?