GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

KIDSHEARTS

Kerngegevens

Projectleider

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille
2 avenue Oscar Lambret CS 700001
59037 LILLE Cedex
FRANCE

Contactpersoon

LOIC BERTHELOT

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 552 789,30 €

KIDSHEARTS

Uitbouw van de pediatrische hartchirurgie in CHRU de Lille

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Gezondheidsinfrastructuur


Jaarlijks zouden 260 kinderen of baby’s met een hartafwijking een hypergespecialiseerde chirurgische ingreep nodig hebben. Vandaag bestaat er geen pediatrische hartchirurgiezorg in de grenszone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Het CHU van Rijsel wil deze uitdaging voor de volksgezondheid aanpakken en deze zorgverlening tegen 2020 aanbieden. De ontwikkeling van de pediatrische hartchirurgie is bedoeld om de levenskwaliteit van de grensbevolking te verbeteren, met name door de risico’s van de huidige overbrenging van pasgeboren kinderen naar Parijs en Brussel, te verminderen. Deze overbrenging is voor onbepaalde duur en houdt voor de familie vaak verre reizen in. Het CHU van Rijsel werkt samen met een van de drie Belgische centra voor pediatrische cardiologie om de opleiding van zijn zorgverleners op te starten teneinde het vereiste niveau van deskundigheid te bereiken. De opleidingscyclus betreft 28 artsen en 48 paramedici uit Frankrijk, die samen met hun Belgische collega’s zullen instaan voor de zorg van patiënten, onder wie ook Franse patiënten. Beide instellingen willen ook een gemeenschappelijk Europees expertise- en onderzoekscentrum voor aangeboren hartafwijkingen in het leven roepen. De gezondheidsinstellingen aan de Belgische maken deel uit van dit competentienetwerk en genieten zodoende mee van de dynamiek van kennisverspreiding. Dit bevordert ook de tewerkstellingsdynamiek die de creatie van deze nieuwe activiteit in het CHU van Rijsel veroorzaakt.

Rapporteringsdatum 11-01-2022

Non concerné