GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Kom meer te weten over ons project van de maand november: VISES

donderdag, 14 november, 2019

VISES is een actiegericht onderzoeksproject gefinancierd door het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen waarbij onderzoekscentra, SSE-organisaties (Sociale en Solidaire Economie), koepelorganisaties, financiers en overheden de krachten bundelen. De acties van dit grensoverschrijdende project met 23 Franse, Waalse en Vlaamse partners richten zich op alle sociale en solidaire ondernemingen.

 

Het project?

De doelstelling van VISES bestaat uit het stimuleren van SSE-organisaties om hun maatschappelijke impact te evalueren en valoriseren, alsook hun uitdagingen en hun resultaten zodat ze kunnen belichten wat ze precies betekenen voor de plaatselijke dynamiek en het welzijn van de lokale bewoners.

Ontwikkelen, testen en verspreiden staan centraal bij de valorisatie van de maatschappelijke impact van het sociaal ondernemerschap:

  1. Onderzoekers, vertegenwoordigers van SSE-koepelorganisaties en sociale ondernemingen werken samen een stappenplan uit om de maatschappelijke impact in kaart te brengen, te analyseren, te meten en te valoriseren.
  2. De partners zullen dit stappenplan vervolgens uittesten binnen sociale ondernemingen en vergaderen om de methodiek te verfijnen.
  3. Hierna zullen de partners opleiding en begeleiding aanbieden aan andere ondernemingen om deze methodiek verder te verspreiden.

 

De evaluatie van de maatschappelijke impact?

De maatschappelijke impact wordt op een algemene manier opgevat: dit kan gaan over de effecten van een organisatie op economisch, maatschappelijk, politiek, milieugerelateerd en territoriaal vlak. Hierbij gaat het erom dat de zin aangetoond kan worden van het uitgevoerde werk en om dit waarde toe te kennen.

 

 

De 5 voordelen bij de evaluatie van de maatschappelijke impact op basis van het VISES-stappenplan:

  • Opnieuw kijken naar de eigenlijke essentie van de activiteit
  • Zorgen voor input voor de langetermijnstrategie
  • Uitwerken van partnerschappen
  • Versterken van de teamgeest en de motivatie bij de medewerkers
  • Beter communiceren naar de interne en/of externe betrokken partijen

 

Wilt u meer weten over het project VISES? Geen probleem!

 

 

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional