GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Krachtboer

Kerngegevens

Projectleider

Westanglia vzw
Oestenstraat 6
8950 Dranouter
BELGIE

Contactpersoon

Steven Reynaert

Begindatum

01-05-2017

Einddatum

31-12-2017

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 450,00 €

Krachtboer

Krachtboer

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


KRACHTBOER is zowel publieksmomenten die landbouw dichter bij de consument brengt als een symposium voor landbouwers en professionals uit de landbouwsector.De boerenstiel staat onder druk: de afgelopen 20 jaar verdween de helft van de landbouwbedrijven, varkensboeren verkopen hun dieren met verlies.Het moet anders. Maar hoe? De boeren verdienen een eerlijke prijs. Maar hoe krijgen ze die? Aan beide kanten van de grens kent de sector de zelfde problemen. Via het symposium willen we voor Franse als Vlaamse boeren een positief verhaal brengen van een duurzamere aanpak, verhoogde rentabiliteit en toekomst. En consumenten verdienen een eerlijk en gezond voedselsysteem. Maar hoe krijgen ze dat? Via allerlei acties tijdens de twee publieksmomenten willen we hen sensibiliseren. KRACHTBOER denkt na over de toekomst van onze landbouw, met als doel terug een positieve sfeer rond het boerenvak te creëren.