GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Kunnen bepaalde partners, werkpakketten of projecten zorgen voor een medefinanciering van meer dan 50% zodat andere partners/werkpakketten een grotere EFRO-bijdrage kunnen ontvangen?