GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Kunnen we als projectleider toegang krijgen tot de schuldvorderingenvan de andere partners, zodat we de partners kunnen volgen en adviseren bij hun te ondernemen stappen?

Nee, omwille van de vertrouwelijkheid van de gegevens heeft alleen de financieel verantwoordelijke enkel toegang tot zijn eigen schuldvordering.