GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

LANCERING VAN DE VIERDE PROJECTOPROEP VOOR PRIORITEIT 4!

woensdag, 13 februari, 2019

Vandaag, 13 februari 2019, gaat de vierde projectoproep van start, uitsluitend voor prioriteit 4 van het Programma. Nu de programmeringsperiode 2014-2020 ten einde loopt, is dit voor u een van de laatste kansen om deel te nemen aan het Interreg V-Programma France-Wallonie-Vlaanderen.

 

 

De deadline om een projectconcept in te dienen via de beheerapplicatie van het Programma is 30 april 2019 om 12 uur ‘s middags.
 
Op uw plaatsen, klaar, start!

over welke thema's ? 

De projectoproep is uitsluitend bedoeld voor prioriteit 4 van het Programma. Dit is de prioriteit die gericht is op het ‘bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s’, met de volgende thema’s:

Het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) stelt een budget van ongeveer 8 miljoen euro ter beschikking voor deze vierde projectoproep. 

Opgelet: het is een absolute vereiste dat de projecten die in het kader van deze vierde oproep ingediend worden, hun activiteiten afsluiten voor 31 december 2022.

OPLEIDING/WERKGELEGENHEID: WELKE ACTIES WORDEN VERWACHT?

Voor deze projectoproep willen de partnerautoriteiten van het Programma vooral de nadruk leggen op opleiding en arbeidsmarkt. Volgende acties zullen bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd door ingediende projecten:

 1. Op het niveau van de opleiders:

 • Opleiding van de opleiders

 • Professionaliseren van de actoren op het gebied van opleiding

 • Uitwisselen van goede praktijken

 1. Wat de opleidingen betreft:

 • Ontwikkelen van gezamenlijke opleidingen (groene sectoren, knelpuntberoepen,…)

 • Co-opleiding en dubbele certificering

 • Faciliteren van mobiliteit en werkgelegenheid (tweetaligheid)

 • De werkzoekenden sensibiliseren voor grensoverschrijdende arbeidskansen

 1. Met betrekking tot het institutionele kader:

 • Een juridisch kader in het leven roepen dat het voor werknemers mogelijk maakt een beroepsopleiding te volgen aan de andere kant van de grens

 • Het Europese certificeringsmodel implementeren

 • Een grensoverschrijdende instantie in het leven roepen om de behoeftes te bepalen

 • Het opzetten van grensoverschrijdende beroepsopleidingen en duaal leren

 Wilt u een project ontwikkelen dat met die thema’s te maken heeft? Dan is deze projectoproep voor u bedoeld!

WELKE STAPPEN ONDERNEMEN OM EEN PROJECT IN TE DIENEN?

De projectoproepen van het Programma bestaan uit twee fasen:

 1. Eerst wordt een projectconcept ingediend via de beheerapplicatie van het Programma

 2. Als het projectconcept door de Stuurgroep van het Programma geselecteerd wordt, zal het uitgenodigd worden om in een tweede fase een project in te dienen via de beheerapplicatie

HOE DIENT U EEN PROJECTCONCEPT IN?

Een handleiding met alle details over de manier waarop een projectconcept ingediend kan worden, over de beoordelingscriteria, over de subsidieerbare uitgaven, is hier te vinden.
 
De procedure die gevolgd moet worden om uw projectconcept in de beheerapplicatie in te voeren wordt hier beschreven.
 
Opgelet: de deadline om projectconcepten in te dienen is dinsdag 30 april 2019 om 12 uur ’s middags. Projectconcepten die na deze deadline ingediend worden, zullen onontvankelijk verklaard worden.
 
Neem voor meer informatie contact op met het Technisch Team.
 
Nu bent u aan zet!