GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Lanceringsevenement: FAI-Re

vrijdag, 17 februari, 2017

Het project FAI-Re (Former, Accompagner, Inspirer, Rénovation efficiente – Opleiden, Begeleiden, Inspireren, efficiënte Renovatie) past in het kader van de Europese en regionale beleidsmaatregelen op het gebied van energietransitie. De renovatiesector moet zich aanpassen en aan de nieuwe normen op het gebied van techniek en materialen beantwoorden, en aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijker oplossingen. Om al die doelstellingen te realiseren, ontwikkelt het project FAI-Re een geïntegreerde aanpak, die erop gericht is de verbanden en de transversaliteit tussen de diverse vakgebieden (ontwerp, uitvoering en beheer van gebouwen) te verbeteren.

STARTEVENEMENT

« Objectif Rénovation ! » : startconferentie

21 oktober 2016 – Namur Expo

62 deelnemers

Op 21 oktober 2016 werd het project “FAI-Re” van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen voorgesteld op het “Salon Energie & Habitat” in Namur Expo. Ter gelegenheid van dit startevenement bespraken de projectpartners het onderwerp “efficiënte renovatie” in de Waalse, Franse en Europese beleidsmaatregelen op het gebied van opleiding, ontwikkeling van de werkgelegenheid en bevordering van de renovatie.   

Het evenement werd ingeleid door mevrouw Eliane Tillieux, Waals minister voor Werkgelegenheid en Opleiding, en door mevrouw Corinne Deroo, Raadslid van de Regio Hauts-de-France, die de beleidsmaatregelen aan de andere kant van de grens gepresenteerde. Vervolgens vond een rondetafelgesprek plaats met politici en spelers uit de sector. Dit leidde tot uitgebreide en interessante discussies over de belangen van de economische en sociale ontwikkeling met betrekking tot renovatie, en over de noodzaak voor de bedrijven om hun deskundigheid te vergroten. Daarna was er een reeks getuigenissen over de nieuwe vormen van samenwerking op de werkplaats, gezien door de ogen van de rechtstreekse betrokkenen: architecten, ondernemers, plaatselijke overheden, de “Fédération des accompagnateurs” (FEDAC, Frankrijk) en bouwheren.

Voor meer info: http://www.espace-environnement.be/un-premier-succes-pour-le-projet-interreg-va-fai-re/

 

PROJECTLEIDER

Espace Environnement

Rue de Montigny, 29

6000 Charleroi

DUUR

Startdatum:               01/04/2016

Einddatum:               31/12/2019

BUDGETGEGEVENS

Totaal budget:           1.996.861,09 EUR

EFRO-budget:            998.430,54 EUR

WEBSITE EN SOCIALE NETWERKEN

http://www.fai-re.eu/

https://www.facebook.com/interregVFAIRe/