GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Lanceringsevenement : VALYS

vrijdag, 17 februari, 2017

Het doel van het project VALYS is de ontwikkeling van het gebied van de Leievallei op basis van een grensoverschrijdende strategie. Het project legt de focus op twee grote krachtlijnen, namelijk een dialoog op gang brengen met de burgers en het versterken van de landschappelijke en natuurlijke elementen van de Leievallei (Leievallei - Parc de la Lys). Het project is een onderdeel van de projectenportefeuille Flandria Rhei.

STARTEVENEMENT

Spel zonder grenzen

9 oktober 2016 – Marke

600 deelnemers

Het project VALYS werd op 9 oktober aan de grensbevolking voorgesteld via een “Spel zonder grenzen” in Marke. Een hele namiddag lang werden spelen georganiseerd, waarin de projectpartners de waterlopen van de grensoverschrijdende Leievallei in de kijker plaatsten en hun functie als speelplek, natuurreservaat en waterbergingszone lieten zien. De Franse, Waalse en Vlaamse bezoekers namen deel aan spelen en begeleide wandelingen of beleefden onder het genot van een drankje een onspannend moment in een natuurlijke, aangename omgeving.

Het evenement had tot doel een dialoog met de burgers op gang te brengen over het belang van het groen-blauwe netwerk in de Leievallei en om te laten zien welke specifieke investeringen de vallei tot een uniek grensoverschrijdend gebied kunnen omtoveren.

Het evenement kende een groot succes: 600 bezoekers kwamen erop af.

PROJECTLEIDER

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Koning Leopold III-laan, 41

8200 Brugge

DUUR

Startdatum:   01/01/2016

Einddatum:    31/12/2019

BUDGETGEGEVENS

Totaal budget:           2.291.643,51 EUR

EFRO-budget:            1.260.403,92 EUR

WEBSITE EN SOCIALE NETWERKEN

-