GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Lanceringsevenement: VISES

woensdag, 15 februari, 2017

Het project VISES (Valoriser l'Impact social de l'Entrepreneuriat Social – De maatschappelijke impact van sociaal ondernemen valoriseren) streeft naar de ontwikkeling van een grensoverschrijdende dynamiek op het gebied van toegepast onderzoek, met als doel een regeling op te zetten om de bedrijven te begeleiden bij het in kaart brengen van hun maatschappelijke impact.

STARTEVENEMENT

XVe jaarlijkse internationale conferentie van het INTI-netwerk: "De maatschappelijke impact evalueren: Waarom? Hoe?"

23 november 2016 – Bois du Cazier, Charleroi

200-250 deelnemers

Op 23 november laatstleden kwamen in Charleroi meer dan 200 personen met de meest uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten bijeen om meer te weten te komen over het project VISES: onderzoekers, wetenschappers, spelers uit de Sociale en Solidaire Economie (SSE), Belgische, Franse, Marokkaanse en Spaanse federaties namen deel aan de eerste ontmoetingen rond maatschappelijke impact, die plaatsvonden ter gelegenheid van de XVe jaarlijkse internationale conferentie van het INTI-netwerk (International Network of Territorial Intelligence).

Het evenement bestond uit twee delen: in de loop van de ochtend gaven een aantal sprekers informatie over de belangen die gemoeid zijn met de evaluatie van de Maatschappelijke Impact. In de namiddag werden 6 thematische workshops georganiseerd die naast elkaar plaatsvonden.

Voor meer info : https://inti.hypotheses.org/2579

Video van de manifestatie : https://www.youtube.com/embed/R0hNi6Lzufw?list=PLYfOngz15r3CHmNKx_k_daKljv7ceJamN

Presentaties : http://www.projetvisesproject.eu/1ere-Rencontre-de-l-Impact-social-Evaluer-l-impact-social-Pourquoi-Comment-23


 

PROJECTLEIDER

Concertes

Place de l’Université, 16

1348 Louvain-la-Neuve

DUUR

Startdatum:   01/01/2016

Einddatum:   31/12/2019

BUDGETGEGEVENS

Totaal budget:           3.265.266,53 EUR

EFRO-budget:            1.632.633,21 EUR

WEBSITE EN SOCIALE NETWERKEN

http://www.projetvisesproject.eu/