GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

LUMINOPTEX

Kerngegevens

Projectleider

MATERIA NOVA
Parc Initialis
Av. N. Copernic 1
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Pascal VIVILLE

Begindatum

01-01-2017

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 127 058,50 €

Website:

http://www.luminoptex.eu/

LUMINOPTEX

Nieuw intelligent textiel voor autonome sfeerverlichting

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieprocessen in kmo's (met inbegrip van voucherprogramma's, processen, design, diensten en sociale innovatie)


De afgelopen jaren is er een toenemende interesse in de ontwikkeling van intelligent textiel (smart textiles) en voor de integratie van nieuwe functies ivm energie. Deze nieuwe textielmaterialen kunnen een
belangrijke rol spelen op het gebied van de opslag en/of verwerking van de energie of op het gebied van de informatie en communicatie. Textiel als substraat heeft enkele belangrijke voordelen: flexibiliteit, licht
gewicht en breed toepassingsgebied zoals signalisatie (vlaggen, banners), en architecturale toepassingen in gebouwen (decoratieve stoffen, gordijnen, enz.)
Er bestaan reële mogelijkheden in de sector van fotonisch textiel in de bouw en constructie ("building textile", "home textile", architectuur en interieur) en in de sector mobiliteit. Deze twee gebieden zijn belangrijke pijlers binnen H2020 projecten van de Europese Commissie mbt toekomstige en innovatieve
textieltoepassingen. Bovendien past de integratie van dergelijke nieuwe textielmaterialen in gebouwen binnen het kader van de Europese richtlijnen met betrekking tot de reductie van 20% van het
energieverbruik van gebouwen in 2020 (Richtlijn 2012/27 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012) en de bouw van nieuwe "nul-energie" woningen vanaf 2021.
Het LUMINOPTEX project richt zich op het ontwerp en de implementatie van nieuw intelligent textiel voor "autonome diffuse verlichting" met toepassingen in interieur design, decoratieve stoffen of signalisatie. Om
dit doel te bereiken, zijn we van plan om organische elektroluminiscente diodes (OLED) direct te integreren op textiel. Op die manier worden de unieke textieleigenschappen (flexibiliteit, licht gewicht, comfort, lage
kostprijs) gecombineerd met de voordelen van OLEDs (lichtrendement, laag verbruik, lichtgewicht, flexibiliteit, vlakke en diffuse verlichting over grote oppervlakken en uitzicht). Deze OLED elementen
kunnen onafhankelijk worden aangedreven, en halen de nodige energie uit de in de gebouwen beschikbare draadloze netwerken (WIFI) en slaan deze energie op in elektrochemische batterijen of super
condensatoren.
Het project LUMINOPTEX baseert zich op de onafscheidelijke competenties van de 6 regionale partners en stelt innovatieve technieken voor om een textiel te creëren dat volgende drie functies combineert: (1)
opname van de energie, (2) bewaring van deze energie, en (3) het beschikken over autonome lichtelementen die voor sfeerverlichting zorgen.

Rapporteringsdatum 26-05-2021

Tijdens de opstartperiode (het eerste semester, van 1 januari tot 30 juni 2017), werd de grensoverschrijdende samenwerking tussen de 6 projectpartners opgezet. We hebben besloten dat het project op een gezamelijke manier tussen de partners zal verlopen en dit volgens twee parallelle en complementaire benaderingen. De eerste benadering bestaat uit het onmiddellijk gebruik maken van reeds mature technologieën beschikbaar bij enkele van de partners om zo snel tot een prototype te komen. Centexbel, Materia Nova en UCL zijn gestart met samenwerken voor het maken van OLED's en flexibele batterijen en integratie ervan in textiel gebruikmakend van transferpapier. Dit laat in eerste instantie toe om zonder textielmaterialen te werken, die later zullen worden gedefinieerd eenmaal het valorisatiecomité is vastgelegd. De andere partners, actief in de ontwikkeling van nieuwe vezels en het op punt stellen van structuren voor de energiecaptatie, werken op een parallelle manier met het oog op het ontwerpen een textiel dat energie kan recupereren. Dit laatste vraagt een meer fundamentele aanpak. Verkennend werk van ENSAIT, IEMN en UMONS vormen de basis voor het ontwerp van de textielvezels, weefsels of borduurwerk en de integratie van gelijkrichtende dioden. Voor prototyping van textiel zijn in de volgende semesters concrete acties ondernomen. Barrièrecoatings zijn op punt gesteld door Centexbel. De implementatie van OLED's op deze coatinglagen, voor een efficiënte bescherming ervan, werd uitgevoerd door Materia Nova. Met betrekking tot collectorantennes heeft ENSAIT, na het bepalen van de karakteristieken door IENM, van patchantennes ontwikkeld in voorgaande semesters, antennemodellen geborduurd waarvan de dimensionele kenmerken door de IEMN zijn gewijzigd om de resultaten te verbeteren in termen van straling. Voor flexibele batterijen werden nieuwe actieve materialen op basis van koolstofnanobuisjes en siliciumnanovezels gesynthetiseerd. Testen voor de integratie ervan in Li-ionopslagelementen werden uitgevoerd door UCL-ICTEAM. Sinds het begin van het project zijn er 7 begeleidingscommissies en 12 wetenschappelijke comités georganiseerd. Wat valorisatie betreft, werden er veelbelovende contacten gelegd met het bedrijf FIBERTEX (een textielbedrijf uit Wevelgem dat geïnteresseerd is in toepassingen van lichtgevende textielmuurbekleding). Op basis van deze contacten kunnen we het project beter sturen voor het ontwerp van de eerste prototypes. De individuele ondersteuning van Fibertex nam toe in 2018 en 2019. Fibertex heeft Materia Nova voorzien van de eerste textielmaterialen waarvan het weefwerk bijzonder goed is aangepast voor esthetische integratie van de verlichtingselementen van OLeds, met name om de connectoren te "camoufleren". Vanaf S1 koos het project voor een strategie om OLED op transferpapier te produceren en vervolgens op de textielsteunen te lamineren. Deze strategie maakt een grotere veelzijdigheid van productieprotocollen mogelijk ten opzichte van de diversiteit van beschikbare textielmedia. Deze strategie is toegepast op Fibertex textielondersteuning Op het gebied van project- en programmacommunicatie vond het officiële startevenement van het project plaats op 26 september 2017 bij VKC-Centexbel in Kortrijk. Er is een projectwebsite gemaakt (http://www.luminoptex.eu/), 35 wetenschappelijke artikelen (publicaties en posters), 42 vulgariserende mededelingen en 3 persartikels werden gerealiseerd, tot het einde van semester 8. Deze communicatieactiviteiten nemen voortdurend en regelmatig plaats. Bovendien, het eerste en tweede semester van 2020 werden duidelijk verstoord door de gezondheidscrisis, de beperking van de toegang tot apparatuur en uitrusting en bijgevolg de stopzetting van bepaalde experimentele activiteiten. De prioriteit blijft echter de coördinatie van de acties met de projectpartners met het oog op de collectieve vooruitgang in de richting van de projectdoelstellingen.