GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Maatregelen COVID–19 : nota voor de projectpartners

vrijdag, 8 mei, 2020

De huidige COVID-19-epidemie heeft alsmaar grotere gevolgen in heel Europa. Dit is ook het geval voor heel wat organisaties en professionals betrokken bij programma's van de Europese Unie.

De projectpartners stellen zich dan ook heel veel vragen, o.a. betreffende de Begeleidingscomités, de evenementen, de indiening van de schuldvorderingen, de subsidiabiliteit van de kosten...

Om op al deze vragen te kunnen reageren zijn in het kader van de gebruikelijke programmaregels enkele tijdelijke maatregelen afgesproken die van toepassing zijn vanaf de start van de lockdown tot en met 31 augustus 2020.

In bijlage vindt u een nota met alle informatie hieromtrent.