GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

MDTex

Kerngegevens

Projectleider

EURAMATERIALS (à partir du 1er juillet 2019)
Rue des Métissages 4
59336 TOURCOING CEDEX
FRANCE

Contactpersoon

Bérangère DELABY

Begindatum

01-04-2017

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 106 811,49 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://www.interreg-mdtex.eu/fr/description

MDTex

Grensoverschrijdende netwerken voor toepassingen van medisch textiel

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


De grensstreek van Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen is de belangrijkste Europese grensregio voor de productie van textiel voor technische doeleinden. Ze telt zo’n 400 ondernemingen met een omzet van € 5 miljard euro en concentreert 17% van de werknemers in textielonderzoek en -opleidingen op Europees niveau. Technisch textiel voor medisch gebruik behoort tot de meest dynamische toepassingsgebieden, met groeicijfers die boven het gemiddelde liggen en hogere niveaus van investeringen in O&O en innovatie. De voornaamste hinderpaal voor de ontwikkeling blijft echter het gebrek aan communicatie tussen de medische wereld (klinisch, onderzoek en industrie) en de textielsector (onderzoek en industrie). Daarom wil het project MDTex een grensoverschrijdend, Frans-Belgisch netwerk in het domein van het medische textiel tot stand brengen. Door hun netwerken en competenties samen te voegen, beogen de partners de kloof tussen de gezondheids- en de textielsector te dichten en zo de nodige multifunctionele en technologische expertise voor productontwikkeling te combineren. MDTex wil de grensstreek op Europees niveau zichtbaarheid geven als toonaangevende actor op het gebied van het medische textiel.

Rapporteringsdatum 30-03-2021

NLHet MDTex-project, dat op 1 april 2017 van start ging, steunt op de ontwikkeling van een Frans-Belgisch grensoverschrijdend netwerk op het domein van voorzieningen met medisch textiel. Door hun netwerken en vaardigheden ter beschikking te stellen willen de partners de scheidingswanden tussen de gezondheidssector en de textielindustrie neerhalen om de expertise en technologieën die voor de ontwikkeling van producten nodig zijn, met elkaar te kruisen. Deze cluster stimuleert de ontwikkeling van projecten en producten i.v.m. medisch textiel, door mogelijke belanghebbenden de nodige faciliteiten aan te bieden om elkaar te ontmoeten, consortia te vormen, samen te werken en nieuwe kansen te scheppen. Onze cluster fungeert als facilitator van innovatie en als versneller van de technologieoverdracht naar de industrie. Om nieuwe projecten te doen ontkiemen identificeerde MDTex zes medische thema’s: implantaten, biologische filtratie, regeneratieve geneeskunde, steunverbanden en orthese, monitoring en therapie. Er wordt gesproken met Key Opinions Leaders die op deze domeinen erkend worden om hun medische krachttoeren of vernieuwende ideeën, en zij worden ondervraagd om te weten te komen welke noden de praktiserende artsen hebben. Eurasanté realiseerde gespreksgidsen zodat alle leden van het consortium hun gesprekken op dezelfde manier kunnen voeren. Tijdens de eerste semesters van het project zetten de leden van het consortium zich in om het volledige administratieve gedeelte en het projectbeheer in te voeren, met de ondertekening van de overeenkomst en de implementatie van een samenwerkingsplatform, ASTRIDE genoemd, waar partners documenten met elkaar kunnen uitwisselen. Op korte tijd en met inachtneming van de GDPR-wetgeving werden communicatie-elementen ingevoerd: de website (www.interreg-mdtex.eu), aanmaak van accounts op de sociale netwerken (Twitter en LinkedIn), kakemono’s, brochures van het project, maar ook het stramien van de newsletter, in het Frans en het Nederlands. Aangezien het project betrekking heeft op de creatie van een netwerk, werkte het consortium tevens aan een mapping van de actoren van het domein, om de databank visueel voor te stellen. Deze databank wordt geüpdatet naarmate de ontmoetingen, beurzen en evenementen elkaar opvolgen. Momenteel bevat de databank meer dan 600 contacten en ze wordt regelmatig verder aangevuld dankzij de ontmoetingen tijdens beurzen en workshops. Het startevenement van het project vond op 13 maart 2018 in Charleroi plaats en artsen, onderzoekers en ondernemingen waren op de afspraak. Die dag werd ook de eerste workshop gehouden, met monitoring als thema. Na het startevenement organiseerde het consortium nog meer themaworkshops en bezoeken aan laboratoria en ondernemingen, dit om de netwerkontmoetingen meer dynamiek te geven. Sinds het begin van het project kwamen zo vijf van de zes thema’s aan bod: implantaten, monitoring, biologische filtratie, regeneratieve geneeskunde en medische compressie en fixatie, met gemiddeld twintig deelnemers per workshop. Doordat tijdens deze workshops ook bezoeken werden georganiseerd, konden de deelnemers spreken met vertegenwoordigers van de bedrijven Cousin Biotech, Bones Thérapeutics en Japet Medical, alsook het onderzoekslaboratorium van KULAK. Sinds het begin van het project spraken we met 14 KOL’s, elk door zijn peers erkend op zijn domein. Tot slot werden dankzij het feit dat het MDTex-project deel uitmaakt van de projectportefeuille GoToS3, wisselwerkingen mogelijk met andere projectleiders, zoals die van Bioharv, Duratex, Luminoptex en Texacov.