GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

MFClim

Kerngegevens

Projectleider

Groupe One
Siège social
Rue d'Edimbourg 26
1050 Bruxelles
BELGIE

Contactpersoon

Eve-Anne Henskens

Begindatum

01-09-2019

Einddatum

28-02-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
28 672,00 €

MFClim

Mini for Climate

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, met inbegrip van jongeren die gevaar lopen sociaal buitengesloten te raken en jongeren uit gemarginaliseerde gemeenscha


Het project «Mini for Climate» geeft jongeren het nodige zelfvertrouwen om hun toekomst in handen te nemen en hun behoeften ten aanzien van maatschappelijke problemen (duurzaamheid, klimaat, enz.) via ondernemerschap uit te drukken. Het is een initiatief van 3 spelers actief op het vlak van opleidingen in ondernemerschap: Groupe One, Entreprendre pour Apprendre en Les Jeunes Entreprises vzw. Het project is gekoppeld aan de Mini-ondernemingsprogramma's (Frankrijk en België) die hun invloed op het gebied van verwerving van kennis en ondernemersvaardigheden op scholen al hebben bewezen. Het heeft tot doel nieuwe benaderingen en instrumenten voor duurzame ontwikkeling toegepast in ondernemingen en de strijd tegen de opwarming van de aarde te integreren. De grensoverschrijdende partners stellen aan 2 Franse en 2 Waalse scholen voor om: - Samen met 60 jongeren een extensie «Mini for Climate» te bouwen en te testen - Hun instrumenten te delen en 10 begeleiders te vormen