GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Microprojecten met grote ambities!

woensdag, 18 september, 2019

Op 11 september laatstleden vond in het Info Point Centre van Gosselies het Lanceringscomité plaats van de 28 microprojecten die goedgekeurd werden naar aanleiding van de vierde oproep. Er was veel belangstelling voor deze manifestatie: 67 personen kwamen erop af. In dit seminarie kwamen kwesties aan bod die te maken hebben met de diverse procedures: uitvoering, verslaggeving, betaling,… Maar het was vooral de ‘vraag-en-antwoordronde’ waar de deelnemers de meeste interesse in hadden. Dit onderdeel groeide uit tot een echt discussieforum tussen microprojecten. Wat een dynamiek!

Tijdens de manifestatie werd ook benadrukt dat “een microproject NIET HETZELFDE IS als microambities”. Een microproject is een van de drie tools waarover de grensoverschrijdende samenwerking beschikt, naast het klassieke project en de projectenportefeuille.

Een microproject is bij uitstek geschikt voor kleine organisaties die graag hun krachten willen bundelen om lokale grensoverschrijdende acties op te starten. Microprojecten hebben een maximale looptijd van 18 maanden en een maximaal budget van 30.000 euro, dat voor 100% gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ze moeten uitgevoerd worden door ten minste één projectpartner aan elke kant van de Frans-Belgische grens.

Deze 28 microprojecten hebben nu alle sleutels in handen om hun grensoverschrijdende samenwerkingsacties op te starten!

Ontdek hier allé projecten en microprojecten die gefinancierd worden door het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.